Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.05.24
Išrinktas AB „Amber Grid“ valdybos pirmininkas

2016 m. gegužės 24 d. vykusiame AB „Amber Grid“ valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas, kuriuo ketverių metų kadencijai tapo UAB „EPSO-G“ strategijos ir plėtros direktorius Nemunas Biknius.

Nauja AB „Amber Grid“ valdyba buvo suformuota vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), NASDAQ Vilnius ir kitų pripažintų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei gerosios korporatyvinio valdymo praktikos reikalavimais.

Visi išrinkti valdybos nariai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametės patirties strateginio planavimo, projektų valdymo, finansų, komercijos srityse.

„„Amber Grid“ – aukštos kvalifikacijos darbuotojų organizacija, kuriai tenka ateičiai svarbios užduotys – įgyvendinti strateginį dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos projektą, sukurti sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle. Taip pat bendrovei keliamas tikslas nuolat efektyvinti veiklą, diegti geriausias praktikas ir greitai reaguoti į aplinkos pokyčius – keli artimiausi metai bus labai intensyvūs“, – pagrindines užduotis vardino naujai išrinktas valdybos pirmininkas.

Primename, kad 2016 m. balandžio 26 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės valdybos nariais buvo išrinkti UAB „EPSO-G“ strategijos ir plėtros direktorius Nemunas Biknius, infrastruktūros direktorius Rimvydas Štilinis,  AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys ir komercijos direktorius Vytautas Ruolia. Nepriklausomu valdybos nariu išrinktas valdymo konsultantas Nerijus Datkūnas.

______________

UAB „EPSO-G“ yra kontroliuojančioji įmonė, valdanti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“, elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB ir Lietuvos energijos išteklių biržų operatoriaus UAB „Baltpool“ kontrolinius akcijų paketus. EPSO-G įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetinės sąjungos tikslus. 100 proc. UAB „EPSO-G“ akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Į viršų