Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2013.06.11
Įvyko pirmasis AB „Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Šiandien, 2013 m. birželio 11 d., įvyko pirmasis AB „Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris išrinko AB „Amber Grid“ valdybą: dr. Rainer Link, „E.ON Global Commodities SE“ Eseno padalinio direktorių valdybos narys, „E.ON Ruhrgas International GmbH“ direktorių valdybos narys, Mario Nullmeier, „E.ON Global Commodities SE“ Atstovybės Baltijos šalyse vadovas, dr. Aleksandr Frolov, OAO „Gazprom“ valdybos bendradarbiavimui su NVS ir Baltijos šalimis skyriaus viršininkas, Nikolay Vasilyev, OAO „Gazprom“ Turto valdymo ir korporatyvinių ryšių departamento Korporatyvinės kontrolės valdybos viršininkas, ir dr. Aleksandras Spruogis, Lietuvos Respublikos energetikos viceministras.

Tą pačią dieną įvyko pirmasis AB „Amber Grid“ valdybos posėdis, jo metu valdybos nariai išrinko valdybos pirmininką (dr. Rainer Link) ir pirmininko pavaduotoją (dr. Aleksandr Frolov). Valdyba taip pat paskyrė AB „Amber Grid“ generalinį direktorių. Juo tapo Saulius Bilys. Iki šiol S.Bilys ėjo AB „Lietuvos dujos“ Strateginio vystymo skyriaus vadovo pareigas.

AB „Amber Grid“ įkuriama AB „Lietuvos dujos“ vykdytos gamtinių dujų perdavimo veiklos ir jai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu. Numatoma, kad iki 2013 m. liepos 31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išduos AB „Amber Grid“ licenciją gamtinių dujų perdavimo veiklos vykdymui. Iki licencijos AB „Amber Grid“ išdavimo gamtinių dujų perdavimo veiklą toliau vykdys AB „Lietuvos dujos“.

 

 

Į viršų