Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2012.10.05
Kainų komisija penktadienį suderino dalį AB „Lietuvos dujos“ pertvarkymui reikalingų investicijų
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Pagal teisės aktų reikalavimus AB „Lietuvos dujos“ privalo ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, o ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti gamtinių dujų skirstymo veiklą.

Vykdant pirmąjį Bendrovės pertvarkymo etapą – perdavimo veiklos atskyrimą į savarankišką bendrovę, AB „Lietuvos dujos“ pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Kainų komisija) derinti investicijų projektą „Investicijos, skirtos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) atskyrimui ir naujos įmonės įkūrimui“.

Pateiktos derinimui investicijos (8,5 mln. Lt) sudaro tik dalį pirmojo įmonės pertvarkymo etapo įgyvendinimo kaštų. Šios investicijos apima eilės Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2009/73/EB numatytų priemonių įgyvendinimą tam, kad būtų užtikrintas naujos įmonės – perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) – savarankiškumas.

Komisija šiandien suderino AB „Lietuvos dujos“ pateiktą investicijų projektą. Sąnaudos, susijusios su įmonės pertvarkymu, kaip numato teisės aktai, turi būti Kainų komisijos įvertintos nustatant reguliuojamų kainų viršutines ribas.

AB „Lietuvos dujos“ eksploatuoja 1,9 tūkst. km magistralinių ir 8,1 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių tinklą, parduoda gamtines dujas daugiau kaip 555 tūkst. klientų – energetikos, pramonės ir kitoms įmonėms, organizacijoms bei gyventojams.

2012 m. pirmąjį pusmetį AB „Lietuvos dujos“ importavo ir patiekė vartotojams 35,9% viso Lietuvoje suvartoto gamtinių dujų kiekio, kas sudarė 611,9 mln. m3 gamtinių dujų.

Bendrovė vykdo savo įsipareigojimus vartotojams pagal pasirašytas gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir transportavimo paslaugų teikimo sutartis. Įgyvendinant ES teisės aktų nuostatas dėl laisvos trečiųjų šalių prieigos prie tinklų (angl. TPA – Third Party Access), trečiosioms šalims (ne AB „Lietuvos dujos“ vartotojams) pirmąjį 2012 m. pusmetį transportuota 1.093,9 mln. m3 gamtinių dujų, arba 64,1% viso Lietuvoje suvartoto dujų kiekio.


 

Į viršų