2020.11.30
Komentaras dėl „Amber Grid" prisijungimo prie Lietuvos vandenilio platformos
 
 
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ prisijungė prie Energetikos ministerijos kartu su 19 Lietuvos organizacijų įsteigtos Lietuvos vandenilio platformos. Suprasdamas savo vaidmenį sukurti sąlygas Lietuvos energetikos sektoriaus dekarbonizacijai ir pritaikyti perdavimo sistemą žaliųjų dujų transportavimui, „Amber Grid“ aktyviai dalyvauja vandenilio tyrimų ir plėtros veikloje Lietuvoje ir už šalies ribų. 
„Europai patvirtinus Žaliąjį kursą, eilei ES valstybių paskelbus vandenilio strategijas, matome, kad vandenilis tampa esminis, energetikos sampratą keičiantis, elementas. Todėl Europa ir Lietuva telkiasi idėjų vystymui, siekiant sukurti sąlygas gaminti, saugoti ir transportuoti žaliąjį vandenilį, galintį reikšmingai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Sėkmingam perėjimui prie vandeniliu paremtos ekonomikos itin svarbus bendradarbiavimas tarp energetikos įmonių, valstybės institucijų, mokslininkų, įrangos gamintojų ir vartotojų. Nacionalinės vandenilio platformos vaidmuo bus aktualus sukuriant Lietuvos vandenilio sektoriaus ekosistemą. 
 
Iki šiol išvystyta ir naujai kuriama infrastruktūra turi būti optimaliai panaudojama žaliosios energetikos transformacijai. Vienas iš pagrindinių žaliojo vandenilio transportavimo būdų bus dujų tinklas, todėl jau dabar įsitraukiame į tyrimų, standartų kūrimo ir kitas veiklas. Prie naujų poreikių pritaikyta Lietuvos dujų sistema galės būti naudojama transportuoti ir vandenilį, ir biometaną. Tikime, kad ateityje Lietuva bus vertinama ne tik kaip tranzitinė ar energiją importuojanti šalis, bet ir kaip žaliųjų dujų eksportuotoja“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius. 
Nuo 2020 m. rudens „Amber Grid“ dalyvauja Europos švaraus vandenilio aljanse. Šiuo metu operatorius analizuoja Power-to-Gas technologijos, skirtos išgauti vandenilį ir perduoti jį į dujų tinklą, pritaikymą. Pirminiai rezultatai rodo didelį potencialą išnaudoti jau sukurtą dujų infrastruktūrą, siekiant perduoti vandenilį ar sintetines dujas, integruoti ir subalansuoti didelius atsinaujinančios energijos kiekius. Šiais metais pradėtas bendradarbiavimas su kitų Baltijos šalių ir Suomijos perdavimo sistemų operatoriais: planuojami bendri tyrimai dėl dujų kokybės ir techninio sistemų pritaikymo vandenilio mišiniui. Taip pat kartu bus derinamos vandeniliui pritaikytų standartų kūrimo iniciatyvos.
 
Vandenilis sprendžia žaliosios energijos saugojimo problemą. Augant elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių ir kaupiantis perteklinei energijai tinkle bei esant sezoniniams vartojimo svyravimams, būtina užtikrinti stabilią ir subalansuotą energetikos sistemą. Perteklinę energiją pavertus žaliuoju vandeniliu ir patiekus į dujų sistemą, energiją galima saugoti dujinėje formoje ir, prireikus, iš jos pagaminti elektros ar šiluminę energiją. 
 
Į viršų