Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2014.11.20
Komisija patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2014 m. lapkričio 20 d. patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2014 m. lapkričio 5 d. nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2015 m. sausio 1 d.

Perdavimo paslaugų kainos paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiama perdavimo paslaugų kainodara – įgyvendinant  ES teisės aktų nuostatas, atsisakoma perdavimo paslaugų kainų nustatymo remiantis „pašto ženklo“ principu ir pradedamas taikyti perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis, pagal kurį perdavimo paslaugų kainos nustatytos atskirai perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose:

  •  įleidimo taškuose: Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje sistemomis taškuose;
  •  išleidimo taškuose: Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškuose ir vidiniame išleidimo taške (apimančiame Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietas).

Naujoji kainodara sudarys palankesnes sąlygas naujiems dujų rinkos dalyviams ir tarpvalstybiniams dujų srautams.

Bendra perdavimo kainų pokyčio, lyginant su 2014 metų perdavimo paslaugų kainomis, įtaka galutinei buitinių vartotojų mokamai kainai sudarys vidutiniškai apie 1 ct už kubinį metrą dujų.

Komisijos patvirtinta „Amber Grid“  nuolatinių ilgalaikių perdavimo paslaugų vidutinė kaina  Lietuvos dujų vartotojams yra 3,3 proc. mažesnė už Komisijos 2015 metams  nustatytą perdavimo paslaugų kainos viršutinę ribą.

Kiti reikšmingi pokyčiai, įgyvendinami nuo 2015 m. sausio 1 d. – keičiama gamtinių dujų perdavimo paslaugų apskaita, todėl  dujų perdavimo kainos išreiškiamos ne už tūrio vienetą (tūkst. m3), o už energijos vienetą (megavatvalandę – MWh) pagal viršutinį šilumingumą, taip pat Lietuvos oficialia valiuta tampa euras. Atitinkamai, perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose nustatytos kainos už pajėgumus yra išreikštos  eurais už MWh per parą pajėgumų užsakymo laikotarpiui (pvz., metams, ketvirčiui). Be to, išleidimo taškuose dar yra nustatomos ir kainos už per tuos išleidimo taškus perduotą dujų kiekį, išreikštos eurais už MWh.

Į viršų