Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2014.11.27
Komisija suderino AB „Amber Grid“ Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir Perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimus

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. lapkričio 27 d. suderino naują Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių redakciją bei naują AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių redakciją, įsigaliosiančias nuo 2015 m. sausio 1 d.

Taisyklės skelbiamos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis, pagal kurį perdavimo paslaugų kainos nustatomos ir perdavimo pajėgumai paskirstomi atskirai perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose. Naujasis pajėgumų paskirstymo modelis sudarys palankesnes sąlygas naujiems dujų rinkos dalyviams ir tarpvalstybiniams dujų srautams.

Taisyklėmis įgyvendinta galimybė sistemos naudotojams užsakyti pajėgumus naudojantis elektronine perdavimo paslaugų administravimo sistema, taip pat turimais perdavimo pajėgumais galima bus prekiauti antrinėje perdavimo pajėgumų rinkoje.

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, iki 2015 metų gamtinių dujų apskaita buvo vykdoma tūrio vienetais (m3), nuo 2015 sausio 1 dienos perduotų dujų kiekis ir suteiktų paslaugų dydis bus nustatomas energijos vienetais (megavatvalandėmis – MWh) pagal gamtinių dujų viršutinį šilumingumą. AB „Amber Grid“ tinklapyje bus įdiegta dujų kiekio perskaičiavimo skaičiuoklė, leidžianti dujų kiekį tūrio vienetais perskaičiuoti į dujų kiekį energijos vienetais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos oficialia valiuta tampa euras. Atitinkamai, perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose taikomos kainos už perdavimo paslaugas yra išreikštos eurais: už užsakomus pajėgumus – eurais už MWh per parą pajėgumų užsakymo laikotarpiui (pvz., metams, ketvirčiui), už transportuotą dujų kiekį – eurais už MWh.

 

Į viršų