Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2013.05.30
Konsoliduoti neaudituoti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pirmojo ketvirčio rezultatai
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotos neaudituotos pardavimo pajamos 2013 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 7% ir sudarė 651,7 mln. Lt, 2012 m. pirmąjį ketvirtį atitinkamai – 699,2 mln. Lt. Pajamų sumažėjimą nulėmė mažesni parduotų ir transportuotų dujų kiekiai.

Šių metų pirmojo ketvirčio AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotas neaudituotas ikimokestinis pelnas sudarė 44,4 mln. Lt (2012 m. pirmojo ketvirčio pelnas – 38,7 mln. Lt), laikotarpio grynasis pelnas sudarė 37,7 mln. Lt (pernai atitinkamai – 30,7 mln. Lt). Pelno padidėjimas sąlygotas dalies kompensacijos susigrąžinimo už 2012 m. I ketv. patirtus nuostolius dėl dujų kainos, įtrauktos į buitinių vartotojų kainodarą, ir faktinės dujų importo kainos skirtumo. Dėl veiklos sezoniškumo bendrovės finansiniai rezultatai pirmajame ketvirtyje įprastai būna geriausi metuose. Šaltuoju metų laiku transportuojami ir parduodami didžiausi gamtinių dujų kiekiai, o remonto ir kt. sąnaudos daugiausia patiriamos vėlesniuose ketvirčiuose.

Atitinkamai padidėjo ir šių metų pirmojo ketvirčio EBITDA – palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA padidėjo 7,2 mln. Lt, arba 11%, ir sudarė 73,7 mln. Lt.

Pirmojo ketvirčio investicijos sudarė 24,1 mln. Lt, 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu jos buvo 6,8 mln. Lt. Didžioji dalis pirmojo ketvirčio investicijų – investicijos į magistralinio dujotiekio Šakiai–Klaipėda statybą. 2012 m. pabaigus šio dujotiekio atkarpos nuo Jurbarko iki Tauragės statybą, šiemet toliau tęsiami darbai ir statoma likusi šio dujotiekio atkarpa nuo Tauragės iki Klaipėdos ir Klaipėdos DSS. Šiemet per pirmąjį ketvirtį į šio dujotiekio atkarpos statybą investuota 19,2 mln. Lt. Dujotiekio dalies nuo Jurbarko iki Klaipėdos statybos bendra vertė sudarys apie 160 mln. Lt. Šio projekto įgyvendinimas iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Dujotiekio atkarpą nuo Tauragės iki Klaipėdos ir Klaipėdos DSS planuojama pabaigti iki 2013 m. pabaigos.

Įgyvendinant tarptautinį dujų jungčių projektą, AB „Lietuvos dujos“ kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A 2013 m. kovo 8 d. pateikė Europos Komisijai prašymą, kuriuo siekiama gauti dalinį finansavimą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms atlikti.

Sėkmingai pabaigtas iš dalies ES lėšomis finansuotas tarptautinis projektas – Lietuvos–Latvijos dujotiekių jungties pajėgumų padidinimas. Darbai vyko tiek Lietuvos, tiek Latvijos teritorijoje, dujų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos techniniai pajėgumai į abi puses išplėsti iki daugiau nei 6 mln. m3/parą.

Bendrovės gamtinių dujų perdavimo sistema pirmąjį ketvirtį Lietuvos vartotojams transportuota 1.020,7 mln. m3 gamtinių dujų, t. y. 6% mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį (1.087,4 mln. m3). Įgyvendinant ES teisės aktų nuostatas dėl laisvos trečiųjų šalių prieigos prie tinklų (angl. TPA – Third Party Access), iš bendro perduoto dujų kiekio trečiosioms šalims transportuota 622,1 mln. m3 gamtinių dujų, arba 61%. Transportavimo paslaugų kainos ir sąlygos yra griežtai reguliuojamos valstybės.

Per 2013 m. pirmąjį ketvirtį bendrovė skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 377,3 mln. m3 gamtinių dujų – 5% mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį.

Bendrovė per pirmąjį ketvirtį pardavė 398,6 mln. m3 gamtinių dujų – 10% mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį (444,8 mln. m3). Iš to skaičiaus buitiniams vartotojams – 64,0 mln. m3 gamtinių dujų, arba 7% mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį, nebuitiniams vartotojams – 334,6 mln. m3 gamtinių dujų, arba 11% mažiau, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu.

Tranzitu į RF Kaliningrado sritį transportuota 649,3 mln. m3 dujų – 4% mažiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu.

„Dujų tiekimo ir transportavimo apimtys mažėjo daugiausiai dėl šilumos ir elektros gamybos įmonių mažesnio dujų vartojimo, o tai sąlygojo valstybės institucijų sprendimas sumažinti elektros energijos gamybos kvotas ir vietoj vietinės gamybos rinktis elektros energijos importą. Galėdami rinktis iš kelių alternatyvų klientai ne visada rinkosi gamtines dujas. Tai dar kartą įrodo, kad gamtinės dujos patiria didžiulę konkurenciją“, – dujų pardavimo sumažėjimą per ketvirtį komentavo generalinio direktoriaus pavaduotojas – komercijos direktorius Dr. Joachim Martin Hockertz.

Bendrovė gamtines dujas parduoda 557 tūkst. nebuitinių ir buitinių vartotojų, dujas tiekia beveik 100% Lietuvos buitinių gamtinių dujų vartotojų.

AB „Lietuvos dujos“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.
 

 

 

 

 

Į viršų