Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.12.09
Padėtas pagrindas vieningai Baltijos šalių dujų rinkai

Baltijos šalių premjerai šiandien pasirašė vieningos regioninės dujų rinkos sukūrimo deklaraciją.

„Ši deklaracija padeda pagrindą strateginio Lietuvos tikslo –  konkurencingos ir likvidžios dujų rinkos sukūrimo bei dujų tiekimo saugumo užtikrinimo – įgyvendinimui. Deklaracija uždega žalią šviesą nacionalinių dujų rinkų apjungimui ir numato konkrečius veiksmus, kokias dujų sektoriaus reformas būtina atlikti, kad vieninga rinka pradėtų veikti Baltijos šalyse. Kai šis procesas bus baigtas, dujų tiekimas tarp regiono šalių bus  kur kas paprastesnis ir patogesnis, o dujų kainos – patrauklesnės vartotojams “, – sakė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Regioninės dujų rinkos modelis numato apjungti Lietuvos, Latvijos, Estijos dujų rinkas į bendrą zoną, sukuriant vieną bendrą įleidimo-išleidimo taškų sistemą, su vienu virtualiu prekybos tašku, regionine dujų birža bei viena balansavimo zona. Vieninga Baltijos šalių rinka visoms regiono šalims užtikrins ir geresnę prieigą prie Klaipėdos SGD terminalo bei kitų alternatyvių dujų tiekimo šaltinių.

Planuojama, kad bendra Baltijos šalių dujų rinka pradės  veikti nuo 2020 metų. Tikimąsi, kad pastačius dujotiekių jungtį tarp Estijos ir Suomijos, prie bendros rinkos prisijungs ir Suomija.

Kuriant vieningą Baltijos šalių dujų rinką, AB „Amber Grid“ kartu su kitų šalių perdavimo sistemos operatoriais derins bendros rinkos zonos pajėgumų paskirstymo, balansavimo, prekybos ir kitus didmeninės rinkos veikimui svarbius principus ir taisykles. Vėliau šie dokumentai bus teikiami viešoms konsultacijoms su rinkos dalyviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis bei tvirtinami nacionalinių reguliavimo institucijų ar kitų valstybės institucijų.

Taip pat numatyta, kad  nacionalinės reguliavimo institucijos bei ministerijos, atsakingos už energetikos sektorių,  turės parengti ir suderinti principus ir dokumentus bei inicijuoti teisės aktų pakeitimus, reikalingus bendro reguliavimo režimo, perdavimo paslaugų kainodaros ir rinkos taisyklių funkcionavimui. 

Visi veiksmai, vykdant reformas, pareikalaus beprecedenčių šiame regione tarptautinio bendradarbiavimo pastangų.    

Sklandžiam bendros rinkos funkcionavimui prireiks ir investicijų į infrastruktūrą. Vienas iš tokių AB „Amber Grid“ projektų numato padidinti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus. 2017 m. bus rengiama galimybių studija, detalizuosianti šio projekto įgyvendinimo parametrus.  Šis projektas taip pat sudarys geresnes sąlygas naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla Lietuvos, o ateityje – ir Lenkijos dujų rinkos dalyviams.

Regioninės rinkos kūrimą koordinuoja speciali darbo grupė, kurią sudaro Baltijos regiono šalių perdavimo sistemų operatorių, ministerijų, atsakingų už energetiką, ir nacionalinių reguliuojančiųjų institucijų atstovai.

 

___________________________

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Daugiau informacijos:

 

 

Vytautė Šmaižytė

Atstovė spaudai

AB „Amber Grid“

Tel. (+370 5) 232 77 50, mob. (+370) 640 722 92

el. paštas: v.smaizyte@ambergrid.lt

Į viršų