Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
01 2022.06
„Amber Grid“ darni veikla: emisijos sumažintos 13 proc., žalia energija sutaupė 50 proc. išlaidų už elektrą

„Amber Grid“ paskelbė kasmetinę darnumo ataskaitą, kurioje apžvelgia darnios veiklos tikslus ir pasiektus praėjusių metų rezultatus. Už saugų ir patikimą gamtinių dujų transportavimą Lietuvoje ir kaimyninėms šalims atsakinga valstybės valdoma įmonė aktyviai rūpinosi poveikio aplinkai mažinimu, puoselėjo ryšius su vietos bendruomenėmis, įgyvendinant strateginį dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą bei pandemijos metu palaikė įmonės darbuotojus, kuriant jiems palankias darbo sąlygas.

31 2022.05
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2022–2031 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas

„Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros planą. Jame numatytos investicijos, kuriomis siekiama ES ir Lietuvos strateginių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.

20 2022.05
„Amber Grid“ nustatė dujų perdavimo paslaugų kainas 2023 metams

Per pastaruosius metus išaugusios dujų kainos koreguoja kitų metų dujų perdavimo paslaugų kainą: 2023 metams siūloma nustatyti 1,39 eurų už megavatvalandę (Eur/MWh) vidutinę dujų perdavimo kainą Lietuvos vartotojams. 

13 2022.05
„Amber Grid“ ketina skirti lėšų jaunosios kartos energetikų stipendijoms

Lietuvos energetikai – 130 metų. Minint sukaktį tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ drauge su energijos perdavimo ir mainų bendrove „EPSO-G“ ir kitais energetikais inicijavo  informacinę platformą „Energy Smart START“, kurioje moksleiviai, mokytojai, studentai bei aukštųjų mokyklų atstovai galės susipažinti su įvairiomis iniciatyvomis, kurias siūlo energetikos įmonės. O ateities energetikų ugdymui Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, „Ignitis grupė“ ir „EPSO-G“ nusprendė skirti lėšų studentų stipendijoms.

05 2022.05
„Amber Grid“ pirmojo 2022 m. ketvirčio pajamos augo iki 29,6 mln. eurų

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį augo iki 29,6 mln. eurų ir buvo 54,2 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 19,2 mln. eurų.  Ataskaitiniu laikotarpiu dujų perdavimo pajamos sudarė 15,4 mln. eurų (2021 m. I ketvirtis - 16,7 mln. eurų), o balansavimo ir kitos pajamos - 13,4 mln. eurų (2021 m. I ketvirtis - 1,8 mln. eurų). Pajamų pokyčiams įtakos turėjo aukštos dujų kainos, didesnės balansavimo apimtys ir didesni dujų kiekiai, transportuoti Latvijos kryptimi. 

Į viršų