01 2020.07
Europos paskola dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektui

„Amber Grid“ pasirašė iki 65 mln. eurų vertės paskolos sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos finansavimo. 

30 2020.06
„Amber Grid“: Lietuvoje kuriama dujų infrastruktūra pasitarnaus šalies ir regiono dujų rinkos integracijai

„Amber Grid“ pateikė vertinimui Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) dešimties metų dujų perdavimo tinklo plėtros planą. Numatoma, kad per ateinančius penkerius metus investicijos į dujų perdavimo tinklą sieks apie 229 mln. eurų, iš jų pusė – dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektui įgyvendinti. 

17 2020.06
„Amber Grid“: Dujų jungties su Lenkija statyboms – tik aukščiausios kokybės Europoje ir JAV pagamintos detalės ir įrenginiai

Įgyvendindamas tarptautinės dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektą, „Amber Grid“ valdo visas projekto rizikas pagal specialiai projektui parengtą rizikų valdymo planą. Įvertinus rizikas dėl rangovo pasiūlyto sprendimo įsigyti dujotiekio statybos detales iš Šveicarijoje registruoto tiekėjo, birželio pradžioje buvo nuspręsta ieškoti kito sprendimo.

 

 

11 2020.06
„Amber Grid“ už 4 mln. eurų Vakarų Lietuvoje modernizuos tris dujų skirstymo ir apskaitos stotis

„Amber Grid“ pasirašė sutartį su LVPA, pagal kurią bus skirta ES parama svarbių sistemos elementų modernizacijai. Už 4 mln. eurų planuojama iki 2023 m. iš esmės rekonstruoti Telšių ir Šiaulių dujų skirstymo stotis ir modernizuoti Mažeikių dujų apskaitos stotį. ES struktūrinių fondų paramos lėšomis bus finansuota pusė sumos – 2 mln. eurų. 

09 2020.06
Dujų jungties su Lenkija projekte Vokietijos rangovas pradeda sudėtingiausius dujotiekio tiesimo po Nerimi darbus

Lietuvai ir viso regiono dujų rinkai svarbiame dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projekte, kurį įgyvendina „Amber Grid“, pradedami sudėtingiausi 2020-ųjų metų darbai – horizontalus kryptinis dujotiekio gręžimas po Neries upe. Aukštos specialistų kvalifikacijos reikalaujantiems bei aplinką tausojantiems darbams atlikti pasitelkta Vokietijos bendrovė „LMR Drilling“. 

Į viršų