Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
28 2015.08
Patvirtinta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies LR teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

Strateginiame dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekte žengta į naują darbų etapą. Rugpjūčio 21 d. Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos priėmė sprendimą, kuriuo leido vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, susijusią su GIPL statyba Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

18 2015.08
Pratęsiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo paraiškų pateikimo terminas

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių prašymus gautus iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. ir matydami susidomėjimą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) pajėgumais, projekto vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai, GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“ nusprendė pratęsti išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo pajėgumų užsakymo paraiškų priėmimo terminą, kuris buvo pradėta 2015 m. liepos 31 d.

07 2015.08
Pradedamas rengti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

AB „Amber Grid“ pagal planą tęsia dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus: šių metų liepą AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su teritorijų planavimo ir projektavimo darbus vykdysiančia UAB „Ardynas“, baigiamas atlikti 2013 m. pradėtas Poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo metu pradedamas kitas svarbus etapas – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano parengimas.

 

31 2015.07
Pradedamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemų operatoriai, GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“, susitarė vykdyti  išankstinio pajėgumų paskirstymo (angl. Open Season) procedūros neįpareigojantį etapą.

 

13 2015.05
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teritorijų planavimo ir projektavimo darbams skirtas Europos Sąjungos finansavimas

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti.

Į viršų