05 2020.05
Septynios karantino savaitės GIPL dujotiekio statyboms nesutrukdė

Dėl COVID-19 viruso pandemijos Lietuvoje paskelbtas karantinas ir veiklos apribojimai neturėjo įtakos dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL statyboms – šio strateginio energetikos projekto statybos darbai aktyviai vyksta. Kaip ir planuota, ši ne tik Lietuvai, bet ir viso regiono dujų rinkos dalyviams naudą nešanti jungtis, bus pastatyta iki 2021 m. pabaigos, o šiemet numatyta atlikti beveik du trečdalius statybos darbų. 

30 2020.04
Nepasiturinčių šeimų vaikams – 100 mokytis skirtų kompiuterių

„Amber Grid“ kartu su Lietuvos informacijos ir ryšių technologijų asociacija „Infobalt“ prisijungė prie pagalbos nepriteklių patiriantiems vaikams ir jais besirūpinančiai organizacijai „Gelbėkit vaikus“ perdavė daugiau kaip 100 kompiuterių, skirtų vaikų mokslams. 

20 2020.04
Akcininkai patvirtino audituotus „Amber Grid“ 2019 m. rezultatus ir išrinko naują valdybą
„Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtinto audituotą 2019 m. „Amber Grid“ konsoliduotą finansinę veiklos ataskaitą, susipažino su metiniu pranešimu ir naujai ketverių metų kadencijai išrinko įmonės valdybą.
 
 
16 2020.04
Pirmą ketvirtį iš Klaipėdos SGD terminalo buvo tiekiama daugiau dujų nei vamzdynais

Pasaulinėje dujų rinkoje susiformavus palankioms dujų kainoms, pirmąjį šių metų ketvirtį trys ketvirtadaliai dujų, patiektų per Lietuvos dujų perdavimo tinklą, buvo importuota per Klaipėdos SGD terminalą.                   

07 2020.04
„Amber Grid“ generaliniu direktoriumi išrinktas Nemunas Biknius

Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G priklausančio dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdyba bendrovės generaliniu direktoriumi išrinko Nemuną Biknių. 

Į viršų