Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
02 2021.07
GIPL keliais su „Amber Grid“!

Dujotiekių jungtis GIPL taps tiltu tarp Lietuvos bei Lenkijos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemų ir sujungs mus su Europos Sąjungos dujotiekių sistema. Tai – simbolinis projektas, kuris neretai prilyginamas energetinei laisvei, o laisvę reikia švęsti!

21 2021.06
Lietuvoje startuoja pirmasis žaliojo vandenilio gamybos projektas

Europos valstybėse sparčiai vystant atsinaujinančios energijos rūšies – vandenilio projektus, Lietuvos įmonės imasi naujos iniciatyvos pradėti gaminti ir transportuoti dujotiekiais žaliąjį vandenilį energetikai. Žaliasis vandenilis taip vadinamas todėl, kad yra gaminamas iš atsinaujinančių energijos išteklių ir neišskiria CO2.

16 2021.06
Biometano rinkos aktyvumas rodo poreikį plėstis

Per pastarąjį pusmetį gavus 8 paraiškas prie dujų perdavimo tinklo prijungti biometano jėgaines, sistemos operatorius „Amber Grid“ pastebi sparčiai augantį susidomėjimą investuoti į biodujų gamybą. Stambios pramonės įmonės ir nauji rinkos dalyviai itin aktyviai nagrinėja galimybes įrengti biodujų jėgaines, prijungti jas prie dujų perdavimo sistemos ir pagamintą biometaną tiekti vietos ir užsienio rinkai, dalyvaujant kilmės garantijų prekyboje. 

15 2021.06
EPSO-G grupės įmonės ketina iki 2030 metų veiklos poveikį aplinkai sumažinti dviem trečdaliais
Keldama ambicingą tikslą per artimiausią dešimtmetį dviem trečdaliais sumažinti poveikį aplinkai, energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G atliks savo vykdomų veiklų poveikio vertinimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) inventorizaciją. EPSO-G paskelbė viešą nepriklausomo vertintojo konkursą.
 
 
 
07 2021.06
Planuojama parengti nacionalines vandenilio plėtros gaires

Siekiant užtikrinti spartų Lietuvos ūkio perėjimą prie atsinaujinančios energetikos ir žaliosios transformacijos skirtinguose šalies ekonomikos sektoriuose, Energetikos ministerijos iniciatyva pradedama rengti nacionalinė naujosios atsinaujinančios energijos rūšies – vandenilio (H2) panaudojimo ir plėtros studija.

Į viršų