Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Pakeistos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos ES paramos sutartys

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. kartu su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) sudarė trišalių ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF) sutarčių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) parengiamųjų darbų ir statybos darbų pakeitimus.

GIPL projekto ES finansinės paramos sutarčių pakeitimai buvo inicijuoti Lenkijos perdavimo sistemos operatoriui GAZ-SYSTEM S.A. susidūrus su problemomis atliekant GIPL projekto parengiamuosius darbus ir pasiūlius pakeisti dujotiekio maršrutą Lenkijos teritorijoje. Dėl to pasikeitė GIPL projekto apimtis Lenkijos Respublikos teritorijoje bei jo įgyvendinimo terminai. Atsižvelgus į tai, LR Vyriausybė 2016 m. rudenį priėmė sprendimą nukelti GIPL projekto Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos datą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Pagal sudarytą sutarties pakeitimą dėl GIPL projekto statybos darbų AB „Amber Grid“ skirta maksimali ES finansinės paramos suma padidėjo nuo 55 iki 58 mln. eurų. Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. Sutarties pakeitimuose dėl GIPL projekto parengiamųjų darbų AB „Amber Grid“ skirta maksimali ES finansinės paramos suma nepasikeitė ir liko 2,5 mln. Eurų.

GIPL projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Dėl regioninės svarbos GIPL projektas įtrauktas į ES bendro intereso projektų sąrašą.

GIPL projektą įgyvendina Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemų operatoriai – GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“.

700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs abiejų šalių – Jauniūnų, Lietuvoje ir Hołowczyce  Lenkijoje kompresorių stotis. Bendras orientacinis numatomo dujotiekio ilgis iki 534 km, iš kurių iki 357 km bus nutiesta Lenkijos teritorijoje, o apie 177 km – Lietuvos teritorijoje. Tikslus dujotiekio ilgis paaiškės 2017 m. GAZ-SYSTEM S.A. užbaigus naujojo GIPL maršruto techninę galimybių studiją.

Dalis GIPL projekto įgyvendinimo finansuos ir Lietuva, Latvija ir Estija, pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

 

Į viršų