Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2012.10.25
Pakoreguotos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinės ribos, nustatytas SGDT priedas
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Šiandien, 2012 m. spalio 25 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatė pakoreguotas AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas, galiosiančias 2013 metais ir pritarė AB „Lietuvos dujos“ pakoreguotai ilgalaikei 2009–2013 m. perdavimo ir skirstymo veiklų investicijų programai. Nustatyta 2013 metais galiosianti gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba – 44,26 Lt / tūkst. m3, gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba – 179,33 Lt / tūkst. m3.

AB „Lietuvos dujos“ valdyba, atsižvelgdama į nustatytas kainų viršutines ribas, priims sprendimą dėl konkrečių gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų, galiosiančių nuo 2013 m. sausio 1 d., dydžio. Jos bus pateiktos Komisijai suderinti.

Komisija taip pat nustatė suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT), jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų daliai kompensuoti skirtą SGDT priedą, 2013 metams – 37,53 Lt / tūkst. m3. Vadovaujantis Komisijos patvirtinto Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo nuostatomis, taikant SGDT priedą apskaičiuotas SGDT lėšas nuo 2013 metų privalės mokėti visi perdavimo sistemos naudotojai. SGDT lėšas administruojančiu asmeniu pagal SGD terminalo įstatymą paskirtas perdavimo sistemos operatorius – AB „Lietuvos dujos“, surinksianti SGDT lėšas ir pervesianti SGDT lėšų gavėjui – Vyriausybės paskirtai SGDT projekto įgyvendinimo bendrovei (AB „Klaipėdos nafta“).
 

Į viršų