Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Pasirašyta sutartis dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių studijos

Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Lietuvos dujos“ pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia bendrove „ILF Consulting Engineers Polska Sp. z. o. o“ dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių studijos parengimo.

Galimybių studija turėtų būti parengta 2013 metų pirmą ketvirtį. Studijos rezultatai bus pagrindas tolesniems veiksmams dėl šio projekto įgyvendinimo.

Lenkijos–Lietuvos dujotiekio jungties tiriamuosius darbus (verslo aplinkos analizę ir galimybių studiją) iš dalies finansuoja Europos Komisija Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E) lėšomis.

Pernai abi projekte dalyvaujančios bendrovės atliko šio projekto verslo aplinkos analizę. Remiantis preliminariu įvertinimu, Lenkiją ir Lietuvą jungiantis dujotiekis būtų 562 km ilgio, per metus į Baltijos šalis juo būtų galima transportuoti iki 2,3 mlrd. m3 dujų , su galimybe išplėsti pajėgumus iki 4,5 mlrd. m3 per metus.

„GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Lietuvos dujos“ valdybos nusprendė tęsti šios strateginės dujotiekio jungties projekto įgyvendinimą. Esame įsitikinę, kad šis projektas yra labai svarbus siekiant Baltijos šalių energetinio saugumo ir rinkos integracijos.

Palyginti su kitais dujų tiekimo diversifikavimo projektais regione, dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos sukuriama nauda būtų didesnė, nes ši jungtis teiktų prieigą tiek prie ES dujų rinkų, tiek prie pasaulinės SGD rinkos ir, kadangi šia jungtimi būtų galima tiekti dujas į abi puses, besijungiančioms valstybėms ji padidintų dujų tiekimo saugumą“, – kalbėjo AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pavaduotojas – komercijos direktorius Joachim Hockertz.

„Dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teikiama nauda yra visų pirmą didesnis dujų tiekimo saugumas ir jo diversifikavimas Baltijos šalyse. Mes taip pat vertiname šią investiciją Lietuvos įjungimo į Šiaurės-Pietų dujų koridorių kontekste.

Visa tai gali būti labai vertinga ir svarbu Baltijos šalių rinkai ir vartotojams. Kadangi tai yra prioritetinis projektas eliminuojant „energetines salas“ Europoje, GAZ-SYSTEM S.A. tikisi, kad žymi investicijų dalis bus padengta iš ES fondų“, – sakė GAZ-SYSTEM S.A. valdybos pirmininkas Jan Chadam.

Dujotiekio jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos yra viena iš vadinamojo Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP) dalių. BEMIP yra vienas iš prioritetų kuriant energetikos infrastruktūrą, jį ES įvardijo savo Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje (angl. Second Strategic Energy Review – SER2). Tokio plano paskirtis – sujungti Baltijos jūros regiono dujų ir elektros energijos rinkas bei nutraukti Baltijos šalių atskirtį nuo Europos energijos rinkos.

 

Į viršų