Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Pasirašyta sutartis dėl investicijų projekto „Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ finansavimo

Gruodžio 14 d. „Amber Grid“ su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė finansavimo sutartį, pagal kurią projektui „Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ įgyvendinti skirta 50% ЕS finansinė parama. Visos numatomos projekto investicijos siekia 9,06 mln. EUR.

Projekto tikslas - padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir efektyvumą. Projektas bus įvyvendinamas iki 2022 m. III ketv.
 
Jo įgyvendinimo metu dujų perdavimo sistemoje bus pakeisti 37 čiaupų mazgai ir 51-ame čiaupe įrengtas nuotolinis valdymas. Įgyvendinus projektą nuotoliniu būdu valdomų čiaupų dalis visoje perdavimo sistemoje sudarys daugiau nei 50%. Projektu siekiama mažinti magistralinio dujotiekio priežiūros ir avarijų metu prarandamų dujų kiekį bei optimizuoti dujų srautų valdymą.

 

Į viršų