Pasirašyta sutartis finansuoti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo galimybių studiją

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ bei Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Conexus Baltic Grid“ pasirašė trišalę ES finansinės paramos sutartį su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) finansuoti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo galimybių studiją pagal ES infrastruktūros tinklų priemonę (CEF). Studijai parengti skirta iki 175 tūkstančių eurų ES paramos.

Galimybių studija turi atsakyti, kokie reikalingi Latvijos-Lietuvos dujotiekių jungties pajėgumai, kad būtų patenkintas regiono dujų rinkos poreikis bei užtikrintas dujų tiekimo saugumas, po to, kai bus sukurta kita regioninė infrastruktūra, t.y., nutiestos dujotiekių jungtys tarp Suomijos ir Estijos (Balticconnector) ir tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL), o taip pat, koks būtų efektyviausias pajėgumų padidinimas. 
 
Studija taip pat nustatys preliminarius reikiamos infrastruktūros techninius parametrus, atliks kaštų-naudos analizę ir išanalizuos kitus su šiuo projektu susijusius duomenis. Atlikus galimybių studiją, 2018 m. III ketvirtį paaiškės, kokia apimtimi ir terminais turi būti įgyvendinamas Latvijos-Lietuvos dujotiekių jungties pajėgumų padidinimo projektas. Galimybių studiją rengia tarptautinio konkurso būdu parinkta nepriklausoma ekspertų bendrovė Ernst&Young.

Projektu siekiama padidinti dujų sistemų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją. Taip pat bus sudarytos geresnės sąlygos naudotis Latvijos Inčiukalnio požemine dujų saugykla.

Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas yra įtrauktas į Europos Komisijos Bendro intereso projektų sąrašą.
 
Apie operatorius:

Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

AB „Amber Grid“ kontrolinis akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, kurios akcijas 100% valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

AS „Conexus Baltic Grid“ yra bendras Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistemos ir saugyklos operatorius. „Augstsprieguma  Tīkls“ valdo 34,36%,  „Gazprom“ – 34,1%, „Marguerite Gas“ – 29,06%, smulkūs akcininkai – 2,48% „Conexus Baltic Grid“ akcijų.
Į viršų