Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2012.07.02
Pasirašyta sutartis dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių studijos
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Lietuvos dujos“ pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia bendrove „ILF Consulting Engineers Polska Sp. z. o. o“ dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių studijos parengimo.

Galimybių studija turėtų būti parengta 2013 metų pirmą ketvirtį. Studijos rezultatai bus pagrindas tolesniems veiksmams dėl šio projekto įgyvendinimo.

Lenkijos–Lietuvos dujotiekio jungties tiriamuosius darbus (verslo aplinkos analizę ir galimybių studiją) iš dalies finansuoja Europos Komisija Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E) lėšomis.

Pernai abi projekte dalyvaujančios bendrovės atliko šio projekto verslo aplinkos analizę. Remiantis preliminariu įvertinimu, Lenkiją ir Lietuvą jungiantis dujotiekis būtų 562 km ilgio, per metus į Baltijos šalis juo būtų galima transportuoti iki 2,3 mlrd. m3 dujų , su galimybe išplėsti pajėgumus iki 4,5 mlrd. m3 per metus.

„GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Lietuvos dujos“ valdybos nusprendė tęsti šios strateginės dujotiekio jungties projekto įgyvendinimą. Esame įsitikinę, kad šis projektas yra labai svarbus siekiant Baltijos šalių energetinio saugumo ir rinkos integracijos.

Palyginti su kitais dujų tiekimo diversifikavimo projektais regione, dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos sukuriama nauda būtų didesnė, nes ši jungtis teiktų prieigą tiek prie ES dujų rinkų, tiek prie pasaulinės SGD rinkos ir, kadangi šia jungtimi būtų galima tiekti dujas į abi puses, besijungiančioms valstybėms ji padidintų dujų tiekimo saugumą“, – kalbėjo AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pavaduotojas – komercijos direktorius Joachim Hockertz.

„Dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teikiama nauda yra visų pirmą didesnis dujų tiekimo saugumas ir jo diversifikavimas Baltijos šalyse. Mes taip pat vertiname šią investiciją Lietuvos įjungimo į Šiaurės-Pietų dujų koridorių kontekste.

Visa tai gali būti labai vertinga ir svarbu Baltijos šalių rinkai ir vartotojams. Kadangi tai yra prioritetinis projektas eliminuojant „energetines salas“ Europoje, GAZ-SYSTEM S.A. tikisi, kad žymi investicijų dalis bus padengta iš ES fondų“, – sakė GAZ-SYSTEM S.A. valdybos pirmininkas Jan Chadam.

Dujotiekio jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos yra viena iš vadinamojo Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP) dalių. BEMIP yra vienas iš prioritetų kuriant energetikos infrastruktūrą, jį ES įvardijo savo Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje (angl. Second Strategic Energy Review – SER2). Tokio plano paskirtis – sujungti Baltijos jūros regiono dujų ir elektros energijos rinkas bei nutraukti Baltijos šalių atskirtį nuo Europos energijos rinkos.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos preliminarų aprašymą rasite brošiūroje (žr. pdf versiją anglų kalba).

***

Pagrindinė AB „Lietuvos dujos“ veikla – gamtinių dujų importas ir pardavimas vartotojams, dujų perdavimo ir skirstymo paslaugos, subalansuota ir ekonomiškai pagrįsta gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros plėtra. Įmonės valdomo turto vertė viršija 2,5 mlrd. Lt. AB „Lietuvos dujos“ eksploatuoja 1,9 tūkst. km magistralinių dujotiekių, 8,1 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, 65 dujų skirstymo stotis, 3 dujų apskaitos stotis ir 2 dujų kompresorių stotis. Bendrovė tiekia gamtines dujas energetikos, pramonės ir kitoms įmonėms, organizacijoms ir gyventojams. Bendrovė tiekia apie 40% Lietuvoje suvartojamų dujų. Įmonė per Lietuvos teritoriją transportuoja visą gamtinių dujų kiekį RF Kaliningrado srities vartotojams. Vidutinis darbuotojų skaičius – 1,7 tūkst., įmonė turi daugiau kaip 550 tūkst. klientų. Per pastarąjį dešimtmetį AB „Lietuvos dujos“ investavo į Lietuvos dujų infrastruktūrą daugiau nei 1 mlrd. Lt.

AB „Lietuvos dujos“ veikia pagal socialiai atsakingo verslo principus ir savo veikloje akcentuoja aplinkosaugą, pagarbą klientų ir bendrovės darbuotojų teisėms, ekonomikos plėtros skatinimą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Bendrovė dalyvauja įvairiose savanorystės akcijose, kurios dažnai būna inicijuojamos pačių įmonės darbuotojų, remia kultūrines bendruomenių iniciatyvas. Bendrovė yra viena didžiausių mokesčių mokėtojų Lietuvoje.

Dujų perdavimo operatorė GAZ-SYSTEM S.A. yra strateginė Lenkijos bendrovė, kuri atsako už gamtinių dujų transportavimą visoje Lenkijoje. Bendrovės valdomo turto dydis – apie 5 mlrd. Lenkijos zlotų. Bendrovė eksploatuoja dujų perdavimo sistemas, pvz., daugiau kaip 9,7 tūkst. km didelio slėgio dujotiekių, 14 dujų kompresorių stočių, 56 mazgus ir 970 punktų. Bendrovėje dirba daugiau kaip 2000 darbuotojų. GAZ-SYSTEM S.A. taip pat yra bendrovės „Polskie LNG S.A.“, kuri buvo įsteigta Swinoujscie SGD terminalo statybai, savininkė.

Iki 2014 m. GAZ-SYSTEM S.A. planuoja nutiesti naujų magistralinių dujotiekių, kurių bendras ilgis sudarytų daugiau kaip 1000 km. Svarbiausi dujotiekiai bus nutiesti Šiaurės Vakarų ir Centrinėje Lenkijoje (Szczecin-Lwowek, Swinoujscie-Szczecin, Szczecin-Gdansk, Wloclawek-Gdynia, Rembelszczyzna-Gustorzyn ir Gustorzyn-Odolanow). Dujotiekio tinklo plėtra Lenkijoje gali tapti svarbia Šiaurės–Pietų dujų koridoriaus dalimi. Šis koridorius per Centrinės Europos šalių dujų perdavimo infrastruktūrą sujungtų Swinoujscie SGD terminalą su numatomu statyti Adrijos SGD terminalu.

2011 m. GAZ-SYSTEM S.A. baigė statyti dujotiekį Wlocalawek-Gdynia, dujų kompresorių stotis vietovėse Golenow ir Jaroslaw. Bendrovė taip pat pradėjo eksploatuoti naują Lenkijos-Čekijos dujotiekio jungtį, kuria per metus bus galima transportuoti 0,5 mlrd. m3 dujų. GAZ-SYSTEM S.A. taip pat nutiesė naujus dujotiekius Žemutinėje Silezijoje, kuriais galima tiekti daugiau dujų iš Vakarų. Dabar per metus per Lenkijos-Vokietijos pasienio Lasow punktą galima transportuoti iki 1,5 mlrd. m3 dujų (anksčiau metinis pralaidumas buvo 0,9 mlrd. m3).

2011 m. GAZ-SYSTEM S.A. baigti vykdyti investiciniai projektai, kartu su galimybe naudotis virtualiomis reversinio srauto paslaugomis Jamalo dujotiekyje sudarė technines galimybes iš naujų šaltinių į Lenkiją importuoti daugiau kaip 3,3 mlrd. m3 dujų (tai sudaro apie 30% dabartinio dujų importo).

Į viršų