Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.03.01
Pasirašytos sutartys dėl AB „Amber Grid“ įgyvendinamų projektų finansavimo

2016 m. kovo 1 d. AB „Amber Grid“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartis.

Pagal šias sutartis aštuoniems gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams, kuriuos įgyvendina AB „Amber Grid“, skirta iki 14,6 mln. eurų ES finansinė parama pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą. Bendra įgyvendinamų projektų vertė iki 29,2 mln. eurų.

Finansuojami projektai apima magistralinių dujotiekių, dujų skirstymo stočių, Panevėžio dujų  kompresorių stoties modernizavimą, diegiant pažangius infrastruktūros elementus; programinės bei technologinės įrangos, reikalingos efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti diegimą ir kitus darbus. Projektus numatoma baigti iki 2019 m. antro ketvirčio.

Šie gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo užtikrinimui skirti prioritetiniai projektai numatyti Vyriausybės patvirtintame Nacionaliniame elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plane.
                                                                                                         

Į viršų