Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2022.06.16
Paskelbti penki galimi vandenilio tiekimo koridoriai, kuriais būtų galima sparčiau įgyvendinti Europos 2030 m. vandenilio tikslus
 
„Amber Grid”, kartu su Europos dujų perdavimo sistemos operatoriais išanalizavo ir pateikė viziją, kaip pagreitinti Europos vandenilio tinklo sukūrimą iki 2030 metų. Dalyvaujant bendroje European Hydrogen Backbone (EHB) iniciatyvoje buvo sukurti ir paskelbti penki galimi didelio masto vandenilio tiekimo Europoje koridoriai. Iš pradžių šie koridoriai sujungs vietinę pasiūlą ir paklausą Europoje, o vėliau bus plečiami ir sujungiami su Europos regionais ir kaimyninėmis šalimis, turinčiomis vandenilio eksporto potencialą. 
 
Šie koridoriai atliks svarbų vaidmenį kaip ekonomiškai efektyviausias sprendimas transportuoti didelius vandenilio kiekius į paklausos centrus. Transportavimas vamzdynais yra ekonomiškai efektyvus sprendimas, kaip sujungti perteklinį vandenilio kiekį planuojančias turėti vietoves su vandenilio paklausos regionais, pertvarkant esamą dujų infrastruktūrą. 
 
Penki koridoriai apima tiek vietines, tiek importo tiekimo rinkas, ir atitinka tris importo koridorius, nustatytus REPowerEU plane. Iki 2030 m. įdiegus tokią Europos vandenilio magistralės infrastruktūrą, rinkos dalyviai galės greičiau ir ekonomiškai efektyviai vystyti pasiūlą ir paklausą.
 
Atlikus koridorių analizę nustatyta, kad vandenilio pasiūla yra pakankama, kad viršytų 2030 m. Europos vidaus tiekimo tikslus, taip prisidedant prie Europos energetinės nepriklausomybės ir tiekimo saugumo. EHB nustatė, kad potencialus žaliojo vandenilio tiekimas Europos Sąjungoje gali siekti 12 mln. tonų (~400 TWh). Tai viršija REPowerEU tikslą iki 2030 m. pagaminti 10 mln. tonų žaliojo vandenilio. Analizė rodo, kad iki 2040 m. dar labiau didės tiek vandenilio pasiūla, tiek ir paklausa. 
 
 
Penki vandenilio tiekimo koridoriai:
- A koridorius: Šiaurės Afrika ir Pietų Europa 
- B koridorius: Pietvakarių Europa ir Šiaurės Afrika 
- C koridorius: Šiaurės jūra 
- D koridorius: Šiaurės ir Baltijos regionai 
- E koridorius: Rytų ir Pietryčių Europa 
 
Šiaurės ir Baltijos regionus apimančiame D koridoriuje dalyvaujanti Lietuva prisidės prie Europos vandenilio tinklo išvystymo. Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ yra pasirengęs savo infrastruktūra ir įgytomis kompetencijomis įsilieti į šį energetikos transformacijos procesą. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridorius suteiks prieigą prie vandenilio, kuris bus gaminamas iš atsinaujinančių sausumos ir jūros vėjo energijos išteklių. Skaičiuojama, kad D koridoriaus šalys – Švedija, Danija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija ir Vokietija iki 2030 m. sukurs 13500 km ilgio vandenilio vamzdynų tinklą ir galės patiekti 184 TWh žaliojo vandenilio, o 2040 m. – daugiau kaip 500 TWh žaliojo vandenilio dujų.
 
Norint užtikrinti šių tiekimo koridorių plėtrą iki 2030 m., svarbiausia yra spartumas, todėl reikia imtis veiksmų dabar. Penki pagrindiniai konkretūs veiksmai: 
o Skatinti naujos ir pertvarkytos vandenilio infrastruktūros plėtrą
o Skirti finansavimą, kad būtų galima sparčiau diegti vandenilio infrastruktūrą 
o Supaprastinti ir sutrumpinti planavimo ir leidimų išdavimo procedūras 
o Stiprinti energetikos partnerystę su eksportuojančiomis, ne EHB narėmis. 
o Palengvinti integruotą energetikos sistemos planavimą 
 
EHB iniciatyvos nariai rekomenduoja Europos Komisijai apsvarstyti vandenilio tiekimo koridorių, kaip politinį tikslą ir kaip pirminės infrastruktūros sukūrimą iki 2030 m., siekiant užtikrinti REPowerEU tikslų įgyvendinimą.
 
Daugiau informacijos apie vandenilio koridorius galima rasti analizės ataskaitos santraukoje čia.
 
Visą analizės ataskaitą galima rasti čia.
 
Atvira European Hydrogen Backbone iniciatyva (EHB) 
 
European Hydrogen Backbone iniciatyva (EHB) siekiama paspartinti Europos anglies dioksido išmetimo mažinimo procesą apibrėžiant esminį vandenilio infrastruktūros,  pagrįstos esamais ir naujais vamzdynais, vaidmenį sudarant sąlygas konkurencingos, skystos, visos Europos atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido kiekio vandenilio rinkos plėtrai. Iniciatyva siekiama skatinti rinkos konkurenciją, tiekimo saugumą ir tarpvalstybinį Europos šalių ir jų kaimyninių šalių bendradarbiavimą. EHB iniciatyva tikisi toliau aptarti savo viziją su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant politikos formuotojus, įmones ir kitas vandenilio vertės grandinės iniciatyvas.
 

 

Į viršų