Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Patvirtintas Lietuvos Lenkijos dujotiekių jungties specialusis planas

Šiandien LR Vyriausybė patvirtino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) specialųjį planą.

Specialusis planas užtikrina, kad GIPL statybos ir eksploatacijos metu būtų racionaliai naudojama žemė ir miškai, numatytos specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, servitutų reikalingų naujajam dujotiekiui nutiesti ir naudoti ribos.

Europos Sąjungos bendrojo intereso projektu „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL), kurį AB „Amber Grid“ įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A., siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą.

Įgyvendinant šį projektą Lietuvos teritorijoje, bus pastatytas 165 km ilgio 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis nuo Jauniūnų kompresorių stoties iki sienos su Lenkija bei dujų apskaitos stotis.

Europos Komisijos 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimu GIPL projektui skirta finansinė ES parama pagal Infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) 10,6 mln. eurų parengiamiesiems darbams ir 295,4 mln. eurų statybos darbams atlikti. Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija, pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

2015 metais Lietuvos teritorijoje buvo užbaigtos GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūros, pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai ir techninis projektas.  2016 m. balandį AB „Amber Grid“ paskelbė GIPL projekto dalies Lietuvoje statybos darbų bei statybai reikalingų vamzdžių viešuosius pirkimus.

GIPL projekto statybas Lietuvos teritorijoje numatoma baigti 2019 metais.

____________________________                                                                    

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

Į viršų