Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos Lietuvos sistemos naudotojams

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės AB „Amber Grid“ nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas.

„Amber Grid“ valdybos nustatytos 2018 m. gamtinių dujų perdavimo kainos Lietuvos sistemos naudotojams, skaičiuojant perduodamo energijos kiekio vienetui, vidutiniškai mažės 37 proc., lyginant su 2017 m. kainomis, – iki 1,13 Eur / MWh.

Vien dėl to kitais metais perdavimo sistemos naudotojai už perdavimo paslaugas sumokės apie 13 mln. Eur mažiau. Nuo šių metų pradžios vidutinės gamtinių dujų perdavimo kainos Lietuvos sistemos naudotojams jau mažėjo 8 proc.

Pagal įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį, konkrečios perdavimo paslaugų kainos yra nustatytos atskirai įleidimo į perdavimo sistemą taškuose ir išleidimo iš perdavimo sistemos taškuose.

Visuose įleidimo į Lietuvos perdavimo sistemą taškuose nustatomos kainos 2018 m. yra vienodos ir išlieka panašiame lygyje, kaip 2017 m. 

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikruose taškuose dujų srautai paskutiniais metais neturi sezoniškumo pobūdžio bei siekiant paskatinti Lietuvos ir viso regiono gamtinių dujų rinkos vystymąsi, visuose įleidimo taškuose bei išleidimo į Latvijos Respubliką (Kiemėnų) taške trumpalaikių (ketvirčio, mėnesio, paros) perdavimo pajėgumų kainos apskaičiuotos nebetaikant sezoniškumo daugiklių ir yra mažesnės, lyginant su 2017 m. Tokia kainodara turės skatinamąjį poveikį tarpvalstybiniams dujų srautams.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. Jos skelbiamos bendrovės tinklalapyje čia.

Į viršų