Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Pradedamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemų operatoriai, GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“, susitarė vykdyti  išankstinio pajėgumų paskirstymo (angl. Open Season) procedūros neįpareigojantį etapą.

Šios procedūros metu Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai siekia įvertinti, kokia yra rinkos dalyvių paklausa GIPL dujotiekio Lenkijos–Lietuvos įleidimo/išleidimo taško nuolatiniams pajėgumams abiem dujų srauto kryptimis.

Rezultatai, gauti šio išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo metu, lems atitinkamus sprendimus dėl išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros įpareigojančio etapo vykdymo, kurio metu bus renkami teisiškai įpareigojantys pajėgumų užsakymai.

Pagrindinis dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos pajėgumų užsakymų tikslas – nustatyti, koks yra rinkos dalyvių poreikis dujotiekio pajėgumams ilgu laikotarpiu, bei suformuoti optimalią projekto finansavimo struktūrą.

Išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo metu rinkos dalyvių prašoma iki 2015-08-14 16:00 val. Centrinės Europos laiku pateikti užpildytą pajėgumų užsakymo formą, atitinkančią Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo taisyklių įleidimo / išleidimo taške Lenkija – Lietuva nuostatas.

Papildoma informacija

Nuo to laiko, kai Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai pradėjo aktyviai bendradarbiauti įgyvendindami GIPL projektą, jau priimta visa eilė svarbių sprendimų ir veiksmų.

2013 m. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl paramos skyrimo, kuriuo pagal Transeuropinių energetikos tinklų (angl. sutr. TEN-E) programą įsipareigojo GIPL projekto vykdytojams  padengti 50 % poveikio aplinkai vertinimo įgyvendinimo išlaidų. 2014 m. rugpjūčio mėn. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. sutr. ACER) priėmė sprendimą dėl tarpvalstybinio GIPL projekto sąnaudų paskirstymo. Tą patį mėnesį AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. Europos Sąjungos inovacijų tinklo vykdomajai agentūrai (angl. sutr. INEA) pateikė bendras paraiškas dėl dalinio GIPL projekto finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. sutr. CEF).

2015 m. gegužės 13 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su INEA dėl ES finansinės paramos skyrimo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo. Pagal šią sutartį, projektui skirta10,6 mln. eurų ES parama pagal CEF.

 

Lenkija ir Lietuva savo šalių teritorijose aktyviai vykdo GIPL projekto parengiamuosius darbus. Poveikio aplinkai vertinimas Lietuvoje yra beveik baigtas. 2015 m. birželio mėn. GAZ-SYSTEM S.A., o AB „Amber Grid“ 2015 m. liepos mėn. pradėjo GIPL projektavimo darbus.

 

Į viršų