Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.07.31
Pradedamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas

Varšuva/Vilnius

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemų operatoriai, GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“, susitarė vykdyti  išankstinio pajėgumų paskirstymo (angl. Open Season) procedūros neįpareigojantį etapą.

Šios procedūros metu Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai siekia įvertinti, kokia yra rinkos dalyvių paklausa GIPL dujotiekio Lenkijos–Lietuvos įleidimo/išleidimo taško nuolatiniams pajėgumams abiem dujų srauto kryptimis.

Rezultatai, gauti šio išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo metu, lems atitinkamus sprendimus dėl išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros įpareigojančio etapo vykdymo, kurio metu bus renkami teisiškai įpareigojantys pajėgumų užsakymai.

Pagrindinis dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos pajėgumų užsakymų tikslas – nustatyti, koks yra rinkos dalyvių poreikis dujotiekio pajėgumams ilgu laikotarpiu, bei suformuoti optimalią projekto finansavimo struktūrą.

Nuoroda į išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo dokumentus:

GAZ-SYSTEM S.A. interneto puslapyje:

http://en.gaz-system.pl/strefa-klienta/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje/open-season-gipl/

AB „Amber Grid“ interneto puslapyje:

https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-paslaugos/pajegumai/osp

Išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo metu rinkos dalyvių prašoma iki 2015-08-14 16:00 val. Centrinės Europos laiku pateikti užpildytą pajėgumų užsakymo formą, atitinkančią Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo taisyklių įleidimo / išleidimo taške Lenkija – Lietuva nuostatas.

Papildoma informacija

Nuo to laiko, kai Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai pradėjo aktyviai bendradarbiauti įgyvendindami GIPL projektą, jau priimta visa eilė svarbių sprendimų ir veiksmų.

2013 m. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl paramos skyrimo, kuriuo pagal Transeuropinių energetikos tinklų (angl. sutr. TEN-E) programą įsipareigojo GIPL projekto vykdytojams  padengti 50 % poveikio aplinkai vertinimo įgyvendinimo išlaidų. 2014 m. rugpjūčio mėn. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. sutr. ACER) priėmė sprendimą dėl tarpvalstybinio GIPL projekto sąnaudų paskirstymo. Tą patį mėnesį AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. Europos Sąjungos inovacijų tinklo vykdomajai agentūrai (angl. sutr. INEA) pateikė bendras paraiškas dėl dalinio GIPL projekto finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. sutr. CEF).

2015 m. gegužės 13 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su INEA dėl ES finansinės paramos skyrimo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo. Pagal šią sutartį, projektui skirta10,6 mln. eurų ES parama pagal CEF.

Lenkija ir Lietuva savo šalių teritorijose aktyviai vykdo GIPL projekto parengiamuosius darbus. Poveikio aplinkai vertinimas Lietuvoje yra beveik baigtas. 2015 m. birželio mėn. GAZ-SYSTEM S.A., o AB „Amber Grid“ 2015 m. liepos mėn. pradėjo GIPL projektavimo darbus.

***

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektas yra svarbus integruotos Europos dujų perdavimo sistemos suformavimui, efektyviai veikiančios konkurencingos dujų rinkos Šiaurės Rytų Europoje sukūrimui, taip vadinamos „energetinės salos“ (Baltijos šalių) integravimui į bendrąją ES dujų rinką.

Pastačius GIPL, tarp Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemų, būtų sukurti nuolatiniai dujų perdavimo pajėgumai abiem kryptimis.

***

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė. Bendrovė atsakinga už gamtinių dujų perdavimą (gamtinių dujųtransportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams ir gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą.

AB „Amber Grid“ eksploatuojamą dujų sistemą sudaro 2 tūkst. km aukšto slėgio dujotiekių, 2 dujų kompresorių stotys, 2 tarpvalstybinės dujų apskaitos stotys ir 67 vidiniai dujų išleidimo taškai Lietuvoje, katodinės apsaugos įrenginiai (saugantys dujotiekius nuo korozijos) ir duomenų perdavimo ir telekomunikacijų sistemos. AB „Amber Grid“ klientai yra Lietuvoje veikiančios  didelės įmonės (elektrinės, šiluminės elektrinės ir pramonės įmonės), vidutinio dydžio įmonės ir dujų tiekimo įmonės, kurioms AB „Amber Grid“ teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Bendrovė taip pat užsiima gamtinių dujų tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. AB „Amber Grid“ darbuotojai turi ilgametę dujų sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros patirtį, reikiamus valdymo įgūdžius bei  kvalifikaciją.

2015 m. balandžio 10 d. AB „Amber Grid“ suteikta neterminuota dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija ir ji sertifikuota kaip perdavimo sistemos operatorius. AB „Amber Grid“ su kitais Rytų Baltijos regiono šalių (Latvijos, Estijos, Suomijos) perdavimo sistemos operatoriais (PSO) bendradarbiauja regioninės rinkos vystymo klausimais: buvo įsteigta Rytų Baltijos PSO koordinavimo grupė, taip pat šiuo metu vykdoma regioninės rinkos vystymo alternatyvų analizė.

***

Dujų perdavimo operatorė GAZ-SYSTEM S.A. yra strategiškai svarbi Lenkijos ekonomikai bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą Lenkijoje ir dujų perdavimo tinklų valdymą. 2009–2015 m. GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendino investicinį planą, pagal kurį buvo nutiesta daugiau nei 1200 km naujų magistralinių dujotiekių. Svarbiausi tokio pobūdžio projektai buvo įgyvendinti Šiaurės Vakarų ir Centrinėje Lenkijoje. Dujotiekių tinklų plėtra vertinama kaip svarbus žingsnis kuriant Šiaurės–Pietų dujų koridorių, integruojant Centrinės Europos gamtinių dujų rinkas. GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendinti projektai ir virtualaus reversinio srauto paslaugos, teikiamos Jamalo dujotiekiui, reikšmingai pagerino Lenkijos energetinį saugumą, nes padidino techninius dujų importo pajėgumus ne iš Rytų iki 90 % viso dujų importo (iki 2011 m. šie pajėgumai sudarė tik 9 %).

Bendrovė eksploatuoja daugiau kaip 10,3 tūkst. km aukšto slėgio vamzdynų, 14 kompresorių stočių, 57 mazgų ir beveik 1000 išleidimo punktų. GAZ-SYSTEM S.A. dirba daugiau kaip 2500 darbuotojų. Bendrovė valdo turtą, kurio vertė daugiau nei 8 mlrd. zlotų (apie 1,9 mlrd. eurų).

GAZ-SYSTEM S.A. taip pat priklauso Polskie LNG S.A. bendrovė, kuri buvo įkurta Świnoujście suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybai.

***

Kontaktiniai asmenys:

Jolita Butkienė, Strateginio planavimo ir išorinių ryšių skyriaus vyresnioji vadybininkė

AB „Amber Grid“

Tel. (+370 5) 232 77 37, mob. (+370) 68543610

el. paštas: j.butkiene@ambergrid.lt

 

Małgorzata Polkowska, atstovė spaudai

GAZ-SYSTEM S.A.

Tel. (0048 22) 220 17 55, mob. (0048) 691 911 217

el. paštas: pr@gaz-system.pl

 

 

 

Į viršų