Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Pratęsiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo paraiškų pateikimo terminas

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių prašymus gautus iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. ir matydami susidomėjimą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) pajėgumais, projekto vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai, GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“ nusprendė pratęsti išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo pajėgumų užsakymo paraiškų priėmimo terminą, kuris buvo pradėta 2015 m. liepos 31 d.

Rinkos dalyviai kviečiami iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. 16:00 val. Centrinės Europos laiku pateikti užpildytą pajėgumų užsakymo formą, nurodant nuolatinių pajėgumų paklausą atitinkančią Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos įleidimo / išleidimo taške Lenkija – Lietuva išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo taisyklių nuostatas.

***

Išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo metu Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai siekia įvertinti, kokia yra rinkos dalyvių paklausa GIPL dujotiekio Lenkijos–Lietuvos įleidimo/išleidimo taško nuolatiniams pajėgumams abiem dujų srauto kryptimis.

Rezultatai, gauti šio išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo metu, lems atitinkamus sprendimus dėl išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros įpareigojančio etapo vykdymo, kurio metu bus renkami teisiškai įpareigojantys pajėgumų užsakymai.

Pagrindinis dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos pajėgumų užsakymų tikslas – nustatyti, koks yra rinkos dalyvių poreikis dujotiekio pajėgumams ilgu laikotarpiu, bei suformuoti optimalią projekto finansavimo struktūrą.

Papildoma informacija

Nuo to laiko, kai Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai pradėjo aktyviai bendradarbiauti įgyvendindami GIPL projektą, jau priimta visa eilė svarbių sprendimų ir veiksmų.

2013 m. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl paramos skyrimo, kuriuo pagal Transeuropinių energetikos tinklų (angl. sutr. TEN-E) programą įsipareigojo GIPL projekto vykdytojams  padengti 50 % poveikio aplinkai vertinimo įgyvendinimo išlaidų. 2014 m. rugpjūčio mėn. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. sutr. ACER) priėmė sprendimą dėl tarpvalstybinio GIPL projekto sąnaudų paskirstymo. Tą patį mėnesį AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. Europos Sąjungos inovacijų tinklo vykdomajai agentūrai (angl. sutr. INEA) pateikė bendras paraiškas dėl dalinio GIPL projekto finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. sutr. CEF).

2015 m. gegužės 13 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su INEA dėl ES finansinės paramos skyrimo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo. Pagal šią sutartį, projektui skirta10,6 mln. eurų ES parama pagal CEF.

Lenkija ir Lietuva savo šalių teritorijose aktyviai vykdo GIPL projekto parengiamuosius darbus. Poveikio aplinkai vertinimas Lietuvoje yra beveik baigtas. 2015 m. birželio mėn. GAZ-SYSTEM S.A., o AB „Amber Grid“ 2015 m. liepos mėn. pradėjo GIPL projektavimo darbus.

 

Į viršų