Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Rinkos dalyviai dar kartą patvirtino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto svarbą

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemų operatoriai, bendrovės GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“, užbaigė svarbų etapą įgyvendinant GIPL projektą – išankstinio pajėgumų paskirstymo (angl. Open Season) procedūros neįpareigojantį etapą.

Projekto vykdytojai šiame etape pasiektus rezultatus vertina teigiamai. Rinkos dalyviai – daugiausia Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų tiekimo bendrovės – parodė aktyvų susidomėjimą gamtinių dujų perdavimo paslaugomis įgyvendinus GIPL projektą. Kitos suinteresuotosios šalys taip pat išreiškė paramą šiam projektui, kurio įgyvendinimas bus naudingas ir viso Baltijos regiono dujų rinkos dalyviams.

Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai atsižvelgs į šio etapo rezultatus priimdami atitinkamus sprendimus dėl optimalios GIPL projekto finansavimo struktūros.

GIPL projektu siekiama integruoti Baltijos regiono dujų rinkas į bendrąją ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo patikimumą.

 

Į viršų