Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.09.14
Rinkos dalyviai dar kartą patvirtino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto svarbą

Varšuva/Vilnius

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemų operatoriai, bendrovės GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“, užbaigė svarbų etapą įgyvendinant GIPL projektą – išankstinio pajėgumų paskirstymo (angl. Open Season) procedūros neįpareigojantį etapą.

Projekto vykdytojai šiame etape pasiektus rezultatus vertina teigiamai. Rinkos dalyviai – daugiausia Lenkijos ir Lietuvos gamtinių dujų tiekimo bendrovės – parodė aktyvų susidomėjimą gamtinių dujų perdavimo paslaugomis įgyvendinus GIPL projektą. Kitos suinteresuotosios šalys taip pat išreiškė paramą šiam projektui, kurio įgyvendinimas bus naudingas ir viso Baltijos regiono dujų rinkos dalyviams.

Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai atsižvelgs į šio etapo rezultatus priimdami atitinkamus sprendimus dėl optimalios GIPL projekto finansavimo struktūros.

GIPL projektu siekiama integruoti Baltijos regiono dujų rinkas į bendrąją ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo patikimumą.

***

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė. Bendrovė atsakinga už gamtinių dujų perdavimą (gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams ir gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą.

AB „Amber Grid“ eksploatuojamą dujų sistemą sudaro 2 tūkst. km aukšto slėgio dujotiekių, 2 dujų kompresorių stotys, 2 tarpvalstybinės dujų apskaitos stotys ir 67 vidiniai dujų išleidimo taškai Lietuvoje, katodinės apsaugos įrenginiai (saugantys dujotiekius nuo korozijos) ir duomenų perdavimo ir telekomunikacijų sistemos. AB „Amber Grid“ klientai yra Lietuvoje veikiančios  didelės įmonės (elektrinės, šiluminės elektrinės ir pramonės įmonės), vidutinio dydžio įmonės ir dujų tiekimo įmonės, kurioms AB „Amber Grid“ teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Bendrovė taip pat užsiima gamtinių dujų tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. AB „Amber Grid“ darbuotojai turi ilgametę dujų sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros patirtį, reikiamus valdymo įgūdžius bei kvalifikaciją.

2015 m. balandžio 10 d. AB „Amber Grid“ suteikta neterminuota dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija ir ji sertifikuota kaip perdavimo sistemos operatorius. AB „Amber Grid“ su kitais Rytų Baltijos regiono šalių (Latvijos, Estijos, Suomijos) perdavimo sistemos operatoriais (PSO) bendradarbiauja regioninės rinkos vystymo klausimais: buvo įsteigta Rytų Baltijos PSO koordinavimo grupė, taip pat šiuo metu vykdoma regioninės rinkos vystymo alternatyvų analizė.

***

Dujų perdavimo operatorė GAZ-SYSTEM S.A. yra strategiškai svarbi Lenkijos ekonomikai bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą Lenkijoje ir dujų perdavimo tinklų valdymą. 2009–2015 m. GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendino investicinį planą, pagal kurį buvo nutiesta daugiau nei 1200 km naujų magistralinių dujotiekių. Svarbiausi tokio pobūdžio projektai buvo įgyvendinti Šiaurės Vakarų ir Centrinėje Lenkijoje. Dujotiekių tinklų plėtra vertinama kaip svarbus žingsnis kuriant Šiaurės–Pietų dujų koridorių, integruojant Centrinės Europos gamtinių dujų rinkas. GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendinti projektai ir virtualaus reversinio srauto paslaugos, teikiamos Jamalo dujotiekiui, reikšmingai pagerino Lenkijos energetinį saugumą, nes padidino techninius dujų importo pajėgumus ne iš Rytų iki 90 % viso dujų importo (iki 2011 m. šie pajėgumai sudarė tik 9 %).

Bendrovė eksploatuoja daugiau kaip 10,3 tūkst. km aukšto slėgio vamzdynų, 14 kompresorių stočių, 57 mazgų ir beveik 1000 išleidimo punktų. GAZ-SYSTEM S.A. dirba daugiau kaip 2500 darbuotojų. Bendrovė valdo turtą, kurio vertė daugiau nei 8 mlrd. zlotų (apie 1,9 mlrd. eurų).

GAZ-SYSTEM S.A. taip pat priklauso Polskie LNG S.A. bendrovė, kuri buvo įkurta Świnoujście suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statybai.

 

***

Kontaktai:

Jolita Butkienė, AB „Amber Grid“ Strateginio planavimo ir išorinių ryšių skyriaus vyr. vadybininkė

Tel. (+370 5) 232 77 37, mob. (+370) 685 43610

e. paštas: j.butkiene@ambergrid.lt

www.ambergrid.lt

 

Małgorzata Polkowska, „GAZ-SYSTEM“S.A. atstovė ryšiams su žiniasklaida

Tel. (0048 22) 220 17 55, mob. (0048) 691 911 217

e-mail: pr@gaz-system.pl

www.gaz-system.pl

 

Į viršų