Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2020.01.10
Skelbiama nepriklausomų narių į „Amber Grid" valdybą atranka

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G skelbia nepriklausomų narių atranką į patronuojamos įmonės „Amber Grid“ valdybą.

Atranka vyksta atsižvelgiant į tai, kad esamos „Amber Grid“ valdybos ketverių metų kadencija baigiasi 2020 m. balandžio 20 dieną.

Laikantis gerosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valdysenos praktikos, į naujos kadencijos „Amber Grid“ valdybą renkami du nepriklausomi nariai.

Nepriklausomu EPSO-G grupės įmonių valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

Kaip ir iki šiol, tris narius į „Amber Grid“ valdybą deleguos valstybės kontroliuojama EPSO-G valdymo bendrovė.

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritys, į kurias vykdoma atranka, numatytos atsižvelgiant į kiekvienos įmonės veiklos specifiką ir jai bei visai EPSO-G grupei akcininko keliamus strateginius tikslus ir uždavinius.

Atranką vykdys trijų narių komisija, kurią sudaro LR Energetikos ministerijos, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ ir valdymo bendrovės EPSO-G atstovai, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą. Jos atstovai komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Kviečiame susipažinti su skelbimais ir reikalavimais:

1. Nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas.
2. Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės AB „Amber Grid“ valdybos narius, aprašymas.
 

Į viršų