Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.07.05
Skelbiamas neįpareigojantis didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimas
 
„Amber Grid“ informuoja esamus ir potencialius sistemos naudotojus apie galimybę pateikti neįpareigojančius didinamųjų pajėgumų poreikio nurodymus perdavimo sistemų sujungimo taškuose su Latvija bei Lenkija. Tokia informacija turėtų būti pateikta per 8 savaites pradedant skaičiuoti nuo 2021 m. liepos 5 d.
 
Didinamųjų pajėgumų nustatymo procesas numatytas 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamente (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013.
 
Didinamųjų pajėgumų nustatymo procesas numato kelis etapus, įskaitant tam tikrus reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti, prieš inicijuojant didinamųjų pajėgumų projektą ir įdiegiant naujus pajėgumus.
 
Didinamųjų pajėgumų nustatymo procesas prasideda rinkos paklausos vertinimo etapu, kurį perdavimo sistemos operatoriai (PSO) pradeda iškart po to, kai pajėgumų paskirstymo platformose prasideda metiniai pajėgumų aukcionai.
 
Šiais metais didinamųjų pajėgumų nustatymo procesas prasideda liepos 5 d. Šio etapo pradžioje sistemos naudotojai, per 8 savaites nuo didinamųjų pajėgumų nustatymo proceso pradžios gali pateikti neįpareigojančius poreikio nurodymus.
 
Sistemos naudotojai neįpareigojančius poreikio nurodymus gali pateikti ir po šio termino pabaigos. Tokiu atveju PSO gali nuspręsti, ar nurodymai gali būti įtraukti tuo metu vykdomą paklausos vertinimą, ar jie bus panaudoti kito vertinimo metu.
 
Didinamųjų pajėgumų paraiškos formą galite parsisiųsti čia.
 
Jei turite klausimų dėl didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimo, taip pat dėl užpildytos ir pasirašytos paraiškos formos pateikimo, prašome susisiekti elektroniniu paštu pardavimai@ambergrid.lt.
 
 
 
Į viršų