Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Skelbiamos dvi viešosios konsultacijos

Viešajai konsultacijai skelbiamos AB „Amber Grid“ sąnaudų ir naudos analizė ir Ataskaita dėl AB „Amber Grid“ laikinųjų priemonių taikymo, parengtos pagal ES perdavimo tinklų balansavimo kodekso nuostatas.

AB „Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia AB „Amber Grid“ sąnaudų ir naudos analizę, parengtą remiantis 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 312/2014 kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (toliau – Reglamentas) 38 straipsniu bei Ataskaitą dėl AB „Amber Grid“ laikinųjų priemonių taikymo, parengtą remiantis Reglamento 45 ir 46 straipsniais.

AB „Amber Grid“ sąnaudų ir naudos analizė. Pagal Reglamento 38 straipsnį, perdavimo sistemos operatorius įvertina sąnaudas ir naudą, susijusius su gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo informacijos teikimo perdavimo sistemos naudotojams dažnumo ir tikslumo padidinimu bei atitinkamų informacijos pateikimo terminų sutrumpinimu. Ataskaitoje apžvelgiama Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus teikiama informacija apie gamtinių dujų balansavimą, įdiegtos balansavimo paskyros sąnaudos bei nauda.

Ataskaita dėl AB „Amber Grid“ laikinųjų priemonių taikymo. Pagal Reglamento 45 straipsnį, „jei didmeninė prekyba trumpalaikiais dujų tiekimo produktais nėra pakankamai likvidi, perdavimo sistemos operatoriai taiko 47 – 50 straipsniuose nurodytas tinkamas laikinąsias priemones“. AB „Amber Grid“  taiko bei planuoja toliau taikyti Reglamento 50 straipsnyje nurodytą laikinąją priemonę – toleranciją.  Ataskaitoje apžvelgiama esama Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus situacija, taikoma laikinoji priemonė - tolerancija, jos taikymo priežastys, bei veiksmai, kurių AB „Amber Grid“ numato imtis tam, kad sustabdytų laikinųjų priemonių naudojimą.

Pasibaigus viešajai konsultacijai dėl ataskaitų, gauti suinteresuotų asmenų pasiūlymai ir pastabos bus įvertinti, ir patikslintos ataskaitos bus pateiktos derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017 m. rugsėjo 15 d. adresu consultation@ambergrid.lt arba Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

AB „Amber Grid“ sąnaudų ir naudos analizė skelbiama čia.

Ataskaita dėl AB „Amber Grid“ laikinųjų priemonių taikymo skelbiama čia.

Į viršų