Stabilų „Amber Grid“ rezultatą lėmė didėjanti paslaugų paklausa ir trumpalaikių pajėgumų užsakymai

Per tris 2017 m. ketvirčius dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ uždirbo 46,8 mln. eurų pajamų, 27,9 mln. eurų veiklos pelno iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) bei 14,3 mln. eurų grynojo pelno.

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „Amber Grid“ dujų vartojimo apimtys, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 10 proc.

„Šiais metais toliau stebime besikeičiantį sistemos naudotojų elgesį, aktyvesnį savo poreikių valdymą: mažėjant ilgalaikių sistemos pajėgumų užsakymų, tuo pačiu ženkliai auga trumpalaikių pajėgumų paklausa, auga sandorių skaičius biržoje, aktyvėja dujų srautai tarp regiono šalių. Šie pokyčiai reikalauja papildomų mūsų pastangų valdant sistemą, tačiau sukuria patogumą bei papildomas naudas sistemos naudotojams, aktyvina rinką. To mes ir siekiame“ , – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Pajamos ir sąnaudos

Per 2017 m. tris ketvirčius „Amber Grid“ gavo 46,8 mln. eurų pajamų – 0,5 proc. mažiau negu per atitinkamą 2016 m. laikotarpį. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sumažėjo daugiausiai dėl 2017 m. užsakytų mažesnių ilgalaikių ir vartojimo pajėgumų.

Bendrovės sąnaudos per 2017 m. tris ketvirčius sudarė 29,7 mln. eurų ir buvo 2 proc. mažesnės nei 2016 m. atitinkamu metu.

Pelnas

„Amber Grid“ pelnas prieš apmokestinimą per 2017 m. 9 mėnesius siekė 16,8 mln. eurų (kai per 2016 m. 9 mėnesius buvo 16,3 mln. eurų), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 27,9 mln. eurų (per 2016 m. 9 mėn. – 28,6 mln. eurų).

Per 9 šių metų mėnesius „Amber Grid“ uždirbo 14,3 mln. eurų (per 2016 m. tris ketvirčius taip pat 14,3 mln. eurų) grynojo pelno.

Paslaugos

Gamtinių dujų perdavimo sistema per 2017 m. tris ketvirčius buvo transportuota 37 294 GWh, arba 15,2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 m. Trumpalaikių pajėgumų per 2017 m. 9 mėn. buvo užsakyta 14 022 GWh, tai yra beveik penkis kartus daugiau nei per 2016 m. tą patį laikotarpį (2 876 GWh).

Per 9 mėnesius Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į „Amber Grid“ valdomą perdavimo sistemą per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 8 990 GWh gamtinių dujų, iš Klaipėdos SGD terminalo – 10 492 GWh, arba 53,7 proc. viso šiems vartotojams reikalingo kiekio. Per tris šių metų ketvirčius iš Lietuvos dujų perdavimo sistemos į Baltijos šalis per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 2 021 GWh gamtinių dujų (per 2016 m. 9 mėn. – 391 GWh), iš Baltijos šalių į Lietuvą buvo transportuota 42 GWh gamtinių dujų (per 2016 m. 9 mėn. – 9 GWh).

Per 9 mėnesius Lietuvos vartotojams buvo transportuota 17 190 GWh gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu perdavimo kiekiai padidėjo 9,7 proc., kai buvo perduota 15 675 GWh gamtinių dujų. Per minimą laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 18 083 GWh gamtinių dujų (per 2016 m. 9 mėn. – 16 302 GWh gamtinių dujų).

Iki 2017 m. spalio 1 d. „Amber Grid“ buvo sudariusi 99 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų).

 

Apie AB „Amber Grid“

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

 

Daugiau informacijos:

Jolita Butkienė

Strateginio planavimo ir komunikacijos sk. vyresnioji vadybininkė                                         

AB „Amber Grid“

Tel. +370 5 232 7737

el. paštas: j.butkiene@ambergrid.lt

Į viršų