Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.06.27
Strateginiams dujų projektams – ES energetikos ekspertų dėmesys

Europos Komisijos kvietimu AB  „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys energetikos politiką formuojančių Europos Sąjungos institucijų bei organizacijų atstovams pristatė Lietuvos patirtį, įgyvendinant strateginius projektus dujų sektoriuje.

AB „Amber Grid“ vadovas su ES ekspertais dalinosi patirtimi, sukaupta statant Klaipėdos-Kuršėnų magistralinio dujotiekio antrąją giją, įgyvendinant dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektą (KKP). Šio projekto tikslas – užtikrinti galimybę transportuoti gamtines dujas iš Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo tiek Lietuvos, tiek ir kitų Baltijos šalių vartotojams, sukurti galimybes diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius bei didinti rinkos konkurencingumą.

„Klaipėdos-Kuršėnų dujotiekio statyba yra  svarbi ne tik Lietuvai ir Baltijos šalių regionui. Tai pirmasis Europoje įgyvendintas dujų sektoriaus bendro intereso projektas taikant naują transeuropinių energetikos tinklų programą. Projektas buvo įgyvendintas itin efektyviai ir greitai – dešimtadaliu pigiau nei buvo numatyta ir per rekordiškai trumpą laiką – 27 mėnesius. Taip greitai, organizuotai ir efektyviai dar nebuvo statomas nė vienas valstybinės svarbos gamtinių dujų infrastruktūros objektas Lietuvoje. Kolegas iš Europos itin domino organizaciniai projekto aspektai. Džiaugiuosi galėdamas pasidalinti Lietuvos patirtimi“, - sakė AB „Amber Grid“  generalinis direktorius S. Bilys.

KKP projektas yra įtrauktas į ES bendro intereso projektų sąrašą. Paraiška KKP projekto finansavimui ES lėšomis buvo pateikta pirmoji tarp visų 68 pirmajame kvietime pateiktų ES bendro intereso projektų paraiškų. KKP projekto finansavimui sėkmingai buvo gauta ES finansinė parama pagal ES infrastruktūros tinklų priemonę (CEF).

Danijos sostinėje Kopenhagoje birželio 23-24 dienomis vykęs Energetikos infrastruktūros forumas rengiamas vykdant ES Energetikos sąjungos strategiją. Šia strategija siekiama užtikrinti Europos energetinį saugumą, tvarumą ir konkurencingumą. Gamtinių dujų tiekimo diversifikacijos ir reikalingų jungčių sukūrimo projektai – sudėtinė šios strategijos dalis.

Į Energetikos infrastruktūros forumą Kopenhagoje susirinko per 200 ES institucijų, tinklų operatorių ir energetikos įmonių atstovų, kurie aptarė ES energetikos infrastruktūros vystymo ateities scenarijus ir dabartinius iššūkius.

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“.

 

 

Į viršų