2020.12.18
Suomijos ir Baltijos regiono perdavimo sistemos operatoriai skelbia konsultacinio klausimyno dėl regioninės dujų rinkos plėtros santrauką
 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos perdavimo sistemų operatoriai  – „Amber Grid“, „Conexus Baltic Grid“, „Elering“ ir „Gasgrid Finland“ – po surengtų internetinių seminarų ir kitų dialogą su rinkos dalyviais skatinančių iniciatyvų, paskelbė bendrą konsultacijų dėl regioninės dujų rinkos plėtros santrauką.
 
Regioninių dujų rinkos plėtros konsultacijų klausimyno atsakymų santrauką galite rasti čia.
 
2020 m. rudenį  perdavimo sistemos operatoriai surengė internetinius seminarus, susijusius su dujų rinkos integracija. Rinkos modelio internetinis seminaras buvo pirmasis tokio pobūdžio seminaras, kurį spalio 8 d. organizavo „Gasgrid“. Internetiniame seminare buvo pristatytos rinkos integracijos koncepcijos ir modelių ypatybės. Taip pat buvo pateikti įvairūs rinkos integracijos pavyzdžiai. Spalio 30 ir lapkričio 6 dienomis buvo surengti du interaktyvūs regioninės dujų rinkos plėtros seminarai, kuriuose dalyvavo visi keturi perdavimo sistemų operatoriai (PSO). Pirmajame seminare PSO pristatė regioninių dujų srautų modeliavimo rezultatus, buvo pasidalinta visose trijose rinkose veikiančių sistemos naudotojų (Suomijos rinkoje, Estijos-Latvijos rinkoje ir Lietuvos rinkoje) patirtimi ir pateikti bendros tarifų zonos ir bendros balansavimo zonos apibrėžimai. Antrajame seminare buvo nagrinėjami rinkos valdymo būdai bendroje balansavimo zonoje. Seminarų medžiagą ir įrašus galima rasti čia
 
Po šių seminarų perdavimo sistemų operatoriai organizavo konsultaciją, kurios metu rinkos dalyviai galėjo pareikšti savo nuomonę dalyvaudami lapkričio 18 - gruodžio 8 dienomis organizuotoje apklausoje. Buvo gauta 11 atsakymų, į kuriuos bus atsižvelgta, nustatant svarbiausius rinkos plėtros etapus Suomijos ir Baltijos šalių dujų rinkos regione ir atnaujinant bendrą rinkos plėtros planą. 2021 m. pirmąjį ketvirtį PSO organizuos bendrą seminarą, kuriame bus pristatyta konsultacijų klausimyno atsakymų santrauka. Taip pat bus pristatytas siūlomas Suomijos - Baltijos regiono plėtros planas.
 
Suomijos - Baltijos regiono perdavimo sistemų operatoriai dėkoja visiems rinkos dalyviams ir suinteresuotosioms šalims už dalyvavimą seminaruose ir už vertingos nuomonės pateikimą. Į klientą orientuotas požiūris regioninės dujų rinkos plėtroje bus tęsiamas ir kitais metais!
 
 
Į viršų