Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Suremontavus dujotiekį Pasvalio rajone, visiškai atkurti dujų tiekimo pajėgumai į Latviją
Atstačius pažeistą magistralinį dujotiekį Pasvalio rajone bei patikrinus gretimus jo ruožus, pirmadienį 13.30 val. buvo visiškai atkurti dujų tiekimo pajėgumai į Latviją. Dujų perdavimo pajėgumai sugrąžinti į prieš incidentą buvusį lygmenį, iki 90 gigavatvalandžių (GWh) per dieną. Dujų perdavimo sistema veikia įprastu režimu, dujų vartotojai dėl incidento dujotiekyje nepatogumų nepatyrė.
 
Praėjusį savaitgalį atliekant dujotiekio atnaujinimo darbus, „Amber Grid“ nuolat bendravo su netoli įsikūrusio kaimo gyventojų bendruomene apie galimą triukšmą darbų metu, su ja ir toliau palaikomas ryšys, sprendžiami kylantys klausimai. Savaitgalį su žemės sklypo, kuriame nutiestas incidentą patyręs dujotiekis, savininku buvo aptarti nuostolių kompensavimo klausimai. Incidento vietoje dirbę aplinkosaugininkai tiria padarytą poveikį dirvožemiui. 
 
„Amber Grid” specialistai vasarį prevenciškai atliks viso maždaug 60 kilometrų ilgio dujotiekio, įrengto 1980 metais, kuriame įvyko incidentas, ištyrimą. Atliekant vamzdyno vidinę diagnostiką taikomi inovatyvūs, skaitmenizuoti sprendimai, leidžiančios nustatyti būklę iš jo vidaus. Vamzdyno vidinės patikros metu fiksuojami vamzdžio geometriniai parametrai, ieškoma korozijos ar kitų defektų. Dujų srauto stumiamas prietaisas dujotiekiu gali nukeliauti šimtus kilometrų, kol būna išimamas iš sistemos. Jame sukauptą informaciją analizuoja specialistai, nustatantys pažeistas dujotiekio vietas ir įvertinę defektų keliamą riziką, suplanuoja vamzdyno remontą.  
 
Lietuvos teisės aktų reikalavimai numato dujų perdavimo operatoriaus prievolę dujotiekius tikrinti kas 8 metus. Incidento metu nukentėjusio dujotiekio diagnostika buvo atliekama 2011 ir 2016 metais. Reguliari jo patikra buvo suplanuota ir šiemet. Atliktų tikrinimų metu dujotiekių pažeidimų nebuvo nustatyta. „Amber Grid“ specialistai šiuo metu dar kartą vertina tikrinimų metu surinktus duomenis.
 
„Amber Grid“ specialistai kasmet vidutiniškai patikrina po 100-200 km dujotiekių. Tikrinimai atliekami vidinės diagnostikos būdu – į dujotiekio vidų įleidžiant išmanius prietaisus, kurie skenuoja vamzdyno būklę ir specialistams suteikia informaciją apie jo būklę. Šiemet „Amber Grid“ buvo numačiusi patikrinti net 600 km dujotiekių. Iš viso Lietuvoje įrengta 2285 km magistralinių dujotiekių.
 
Dujų perdavimo sistemos operatoriuje „Amber Grid“ dirba 330 darbuotojų, du trečdaliai jų (apie 200 darbuotojų) nuolat atlieka dujotiekių eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbus. Šiuos darbus taip pat atlieka ir rangovų įmonės. 2022 metais dujotiekių priežiūrai ir remontui buvo skirta 2,6 mln. eurų. Planuojamos 2023 metų investicijos – maždaug 4,5 mln. eurų.
 
Jei sklype šalia dujotiekio girdite garsų švilpimą iš žemės ar matote ugnį, nedelsiant skambinkite pagalbos numeriu 112. 
 
Į viršų