Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Trečdaliu didesni dujų perdavimo pajėgumai į Latviją – jau nuo lapkričio 1 dienos
Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms didinant apsirūpinimo dujomis galimybes, nuo lapkričio 1 d. dujų perdavimo pajėgumai iš Lietuvos į Latvijos dujų sistemą bus padidinti trečdaliu, iki 90 gigavatvalandžių (GWh) per parą. Tai bus padaryta paspartinus strateginio energetikos projekto ELLI įgyvendinimą. Rinkos dalyviai galės daugiau dujų transportuoti tiek į saugyklą Latvijoje, tiek Latvijos, Estijos bei Suomijos poreikiams. 


 
Dėl šio paspartinimo dujų perdavimo pajėgumų padidinimo iš Lietuvos į Latviją susitarė abiejų šalių perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „Conexus Baltic Grid“. Abi šios įmonės įgyvendina strateginį dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą ELLI.
 
 
„Reikšmingai padidinę jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumus sudarysime sąlygas transportuoti daugiau dujų iš Klaipėdos SGD terminalo arba iš Lenkijos į Latviją dar iki ELLI projekto įgyvendinimo pabaigos. Šios jungties pajėgumų trūkumas stipriai buvo jaučiamas nuo pavasario pradžios. Jų padidinimas šį rudenį svarbus tuo, kad sukurs didesnį lankstumą rinkos dalyviams pristatyti į Lietuvą importuojamas dujas į  Latvijoje esančią Inčukalnio požeminę dujų saugyklą, o taip pat Latvijos, Estijos ir Suomijos poreikiams ateinančiam šaltajam laikotarpiui. Didesni tarpvalstybiniai pajėgumai su Latvija – tai dar reikšmingesnis dujų tranzito kitoms ES šalims vaidmuo, tenkantis Lietuvai“, – sako „Amber Grid“ komercijos direktorius Vytautas Ruolia. 
 
Lietuvoje įgyvendinant ELLI projektą pradėtos rekonstruoti Kiemėnų dujų apskaitos stotis bei Panevėžio dujų kompresorių stotis. Planuojama, kad visi numatyti darbai Lietuvoje bus užbaigti iki šių metų pabaigos. Latvijoje projekto darbai, leidžiantys didinti pajėgumus, bus tęsiami ir 2023 metais. Juos pilnai pabaigus, dujų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumai bus padidinti abejomis kryptimis apie 2 kartus. 
 
Šį pavasarį pradėjus Kiemėnų dujų apskaitos stoties, užtikrinančios dujų srautus tarp Lietuvos ir Latvijos, rekonstrukciją, jau atvežta pagrindinė įranga, pradėta montuoti papildoma apskaitos linija ir atlikti praplėsto dujų apskaitos pastato įrengimo darbai. Per ateinančius kelis mėnesius planuojama pabaigti įrangos montavimą ir naujai įrengtą liniją prijungti prie magistralinio dujotiekio. Šiuos darbus pagal rangos darbų sutartį atlieka energetikos rangos įmonė „MT Group“. Kitą projekto etapą – dujotiekio prie Panevėžio dujų kompresorių stoties atnaujinimą – atlieka įmonė – „Alvora“. 
 
Lietuvai ir Lenkijai šiemet pabaigus dujotiekių jungtį GIPL, ELLI projektas tapo antruoju pagal reikšmę regiono dujų rinkos integracijos projektu. Juo taip pat stiprinamas dujų tiekimo regione saugumas ir patikimumas. Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, rinkai bus sudarytos lankstesnės sąlygos pasinaudoti Klaipėdos SGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla ir GIPL jungtimi su Lenkija. Sukurta stipri dujų infrastruktūros grandinė leis perduoti didesnius dujų srautus iš Europos žemyno į Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją bei atvirkščiai. 
 
Projektui finansavimą skyrė Klimato, inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (CINEA) prie Europos Komisijos. Bendros Lietuvos ir Latvijos investicijos šiam projektui sudarys 10,2 mln. eurų. Lietuvos investicijos į šį projektą sieks 4,7 mln. eurų, iš jų 2,1 mln. eurų finansuojama Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis. 
 
Įgyvendinus projektą dujų jungties pajėgumai bus padidinti iki 130,5 GWh per parą Latvijos kryptimi ir iki 119,5 GWh per parą Lietuvos kryptimi. 
 
Strateginis energetikos projektas ELLI yra įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.     
 
ELLI yra trečias „Amber Grid“ strateginis energetikos projektas po 2015 metais užbaigtos tiesti dujotiekių jungties Klaipėda-Kuršėnai, leidusios pilnai išnaudoti SGD terminalo Klaipėdoje, pajėgumus, ir 2022 m. pradėjusios veikti GIPL dujotiekių jungties su Lenkija. 
 
 
 

 

Į viršų