Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.01.13
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įvertinto AB „Amber Grid“ atitikimą ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimams

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2015 m. sausio 13 d. konstatavo, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo (į  kurį perkelti ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimai) nuostatas ir AB  „Amber Grid“ gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi.

Vadovaujantis ES trečiojo energetikos paketo nuostatomis, gamtinių dujų perdavimo veikla privalo būti atskirta nuo gamtinių dujų gavybos ir tiekimo veiklos. AB „Amber Grid“ šias nuostatas įgyvendino 2014 m.
Teisės aktai nustato, jog VKEKK apie priimtą sprendimą turi informuoti Europos Komisiją ir pateikti jį pagrindžiančius dokumentus. Gavus teigiamą Europos Komisijos sprendimą, VKEKK priims sprendimą dėl AB „Amber Grid“ neterminuotos licencijos perdavimo sistemos operatoriaus veiklai vykdyti.

„Šis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas yra svarbus žingsnis perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimui ir neterminuotos veiklos licencijos suteikimui bei mūsų strateginio tikslo – visaverčio Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos integravimo į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką ir nacionalinių bei europinių energetinių tikslų įgyvendinimui. Esame pirmieji iš Baltijos šalių dujų perdavimo sistemos operatorių, kuriems vykdoma perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo procedūra. „Amber Grid“ sertifikavus turėsime galimybę tapti pilnateisiais Europos Sąjungos perdavimo sistemų operatorius vienijančios asociacijos (ENTSO-G) nariais“, - sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Trečiojo ES energetikos paketo tikslas – sukurti efektyvią energijos rinką, užtikrinti vienodų europinių veiklos standartų laikymąsi ir aukštą dujų tiekimo patikimumą Europos Sąjungos vartotojams.

Dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ – Lietuvos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, dujų perdavimo sistemos saugią ir patikimą veiklą bei plėtrą.

AB „Amber Grid“  vykdo tris dujų sektoriaus projektus, kurie pateko tarp 2013 m. spalio 14 d. Europos Komisijos paskelbto pirmojo Europos Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo. Tai dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos, dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimas bei dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas. Šie regioninės reikšmės perdavimo sistemos plėtros projektai yra svarbūs ES dujų sektoriaus strateginiams vystymo tikslams pasiekti, izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas integruoti į ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir užtikrinti dujų tiekimo saugumą.

96,58 procento AB „Amber Grid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos kontroliuojamai bendrovei „EPSO-G“.

 

Į viršų