Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.03.23
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino AB „Amber Grid“ dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. kovo 20 d. patvirtino Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą.

Dešimtmetis tinklo plėtros planas parengtas atsižvelgiant į valstybės strateginių dokumentų nuostatas, dujų rinkos dalyvių poreikius, tiekimo patikimumo  bei  efektyvaus  perdavimo  sistemos veikimo  užtikrinimą, bendrovės  aplinkos  apsaugos  politiką  ir  teisės  aktų  reikalavimus.  

Plane numatytos priemonės, užtikrinančios gamtinių dujų tiekimo patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą ir atstatymą. Viso 2014–2023 m. į dujų perdavimo sistemos plėtros projektus, perdavimo sistemos atstatymą ir modernizaciją numatoma investuoti 252,1 mln. eurų (iš jų į perdavimo sistemos atstatymą ir  modernizavimą – 42,8 mln. eurų).

Plane numatyti svarbiausi perdavimo sistemos plėtros projektai, sudarysiantys galimybę diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir integruoti Lietuvą ir kitas Baltijos šalis į bendrą  Europos Sąjungos dujų rinką:

  • dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL). Šiuo projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Projektą numatoma baigti 2019 metais;
  • dujotiekio Klaipėda - Kiemėnai pajėgumų padidinimas (KKP). Projektu siekiama diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Baltijos šalių regione, sukurti pakankamus pajėgumus importuoti dujas iš Klaipėdoje statomo suskystintų gamtinių dujų terminalo Lietuvos ir kitų Baltijos šalių poreikiams bei padidinti dujų perdavimo sistemos darbo saugumą ir patikimumą. Projektą numatoma baigti 2015 metais.
  • Latvijos - Lietuvos dujotiekių jungties pajėgumų padidinimas. Šio projekto tikslas –  užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą bei sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai. Projekto įgyvendinimo apimtys ir terminai priklausys nuo dujų tiekimą diversifikuojančių investicinių projektų įgyvendinimo regione.

Plėtros plane numatytos ir kitos priemonės, užtikrinančios gamtinių dujų tiekimo patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą ir atstatymą.

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą galite rasti  čia.
 

Į viršų