Veiklos efektyvumo didinimas leido „Amber Grid“ pirmąjį šių metų ketvirtį dirbti pelningai

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės AB „Amber Grid“ pajamos ir pelnas šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu, sumažėjo. Tam įtakos turėjo tai, kad pasikeitė užsakomų perdavimo paslaugų struktūra, o taip pat tai, kad įvertinus papildomas ankstesnių metų pajamas buvo sumažintos perdavimo paslaugų kainos.

„Šių metų pirmojo ketvirčio rezultatas yra geras. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija mūsų bendrovei 2017-ųjų perdavimo paslaugos kainas patvirtino mažesnes nei pernykštes. Tai – ankstesnių sėkmingų metų rezultatas, kai papildomai gautos pajamos dabar grąžinamos rinkai. Bendrovės sąnaudos taip pat sumažėjo, leisdamos ir toliau dirbti pelningai“, – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

„Šių metų sausį trijų Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos pritarė netiesioginiam pajėgumų paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) modeliui. Pagal jį nuo liepos 1 d. dujų biržos platformoje bus paskirstomi trumpalaikiai perdavimo pajėgumai tarp Baltijos šalių, kartu su dujų kiekiais, parduotais per biržą tų šalių rinkose. Rinkos dalyviai bendru trijų šalių operatorių įdirbiu galės pasinaudoti jau šių metų antrąjį pusmetį“, – sakė S. Bilys.

Pajamos, pelnas, investicijos

2017 m. pirmąjį ketvirtį „Amber Grid“ gavo 19,3 mln. eurų pajamų (2016 m. I ketvirtį – 21,3 mln. eurų). Pajamos mažėjo 9 proc. Bendrovė uždirbo 8,1 mln. eurų (2016 m. I ketvirtį – 8,8 mln. eurų) grynojo pelno, kuris mažėjo 8 proc. iš esmės dėl mažesnių pajamų. Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 13,1 mln. eurų, ir, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio 14,5 mln. eurų, sumažėjo 9 proc.

Investicijos per pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 0,8 mln. eurų.

Paslaugos

Šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai užsisakė 42 proc. mažiau ilgalaikių perdavimo sistemos įleidimo pajėgumų ir 11 proc. mažiau ilgalaikių perdavimo sistemos išleidimo pajėgumų. Tuo pat metu užsakyti trumpalaikiai perdavimo sistemos pajėgumai įleidimo taškuose padidėjo 3 kartus, o išleidimo – 5 proc.

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį gamtinių dujų perdavimo sistema „Amber Grid“ sistemos naudotojams iki pristatymo vietų transportavo 15166 GWh gamtinių dujų, arba 1 proc. daugiau nei 2016 m. I ketvirtį.

Lietuvos vartotojams buvo transportuota 7729 GWh gamtinių dujų, arba 255 GWh daugiau nei per 2016 m. I ketvirtį, o į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 7437 GWh arba 42 GWh mažiau gamtinių dujų.

 

Apie AB „Amber Grid“

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Daugiau informacijos:

Mindaugas Linkaitis,

Atstovas spaudai,

AB „Amber Grid“

Tel. +370 5 2327750

Mob. +370 699 61246

El. paštas: m.linkaitis@ambergrid.lt

Į viršų