Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
VERT patvirtino naują naudojimosi perdavimo sistema taisyklių redakciją

2019 m. lapkričio 28 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naują Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių redakciją. Taisykles galite atsisiųsti čia.

Pagrindiniai pakeitimai Taisyklėse susiję su pajėgumų paskirstymo susietuoju pajėgumų paskirstymo būdu taikymo einamosios paros pajėgumams: numatyta galimybė einamosios paros pajėgumus susietuoju pajėgumų paskirstymo būdu skirstyti iškart po kiekio paraiškų patvirtinimo termino, pakeitimas analogiškas sprendiniams Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje.
 
Taip pat, siekiant supaprastinti pasinaudojimą SGD įleidimo tašku, patikslintas kiekio paraiškų teikimas įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške, nustatant kad dujų kiekio paraiškas reikės teikti tik SGD terminalo operatoriui. Nustatant dujų kiekio priskyrimo taisykles sujungimo taške su trečiąja šalimi, numatyta kaip sistemos naudotojams priskiriamas dujų kiekis tais atvejais, kai tarp gretimų perdavimo sistemų operatorių ir / ar su sistemos naudotojais nebūtų sudaroma sutartis, kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita.
 
Nauja Taisyklių redakcija bus taikoma nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Į viršų