Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.12.31
VERT suderino naujas naudojimosi perdavimo sistema taisyklių ir perdavimo sistemos balansavimo taisyklių redakcijas

 

2021 m. gruodžio 29 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naujas Naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos ir „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių redakcijas:

 
 
Esminiai naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimai:
 • GIPL pajėgumai paskirstomi per Lenkijos pajėgumų paskirstymo platformą aukcionų kalendoriuje numatytomis datomis, o sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su platformos operatoriumi;
 • GIPL taške teikiamos valandinės kiekio paraiškos, o GIPL pajėgumai paskirstomi kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą) (tiek pajėgumai, tiek nominacijos teikiamos kiekvienos paros valandai);
 • Pajėgumai užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra;
 • GIPL taške galima teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas, kurias surinks GAZ-SYSTEM;
 • Į sistemą galima įleisti dujas pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių – numatytas virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas;
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones turės pateikti visi sistemos naudotojai, minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma 25 000 EUR, privalomo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo priemonės netaikomos skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su perdavimo sistema, operatoriams bei VERT reguliuojamoms įmonėms, išskyrus tas, kurios verčiasi dujų tiekimo veikla ir nėra valstybės valdomos bendrovės;
 • Dujų metai prasideda spalio 1 d., (pereinamieji 2022 m. dujų metai bus nuo sausio 1 d. iki spalio 1 d.). 
 • Atsisakyta kiekio paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške.
 • Du vidiniai išleidimo taškai (nelieka kainų diferenciacijos pagal per metus transportuojamą dujų kiekį).
 • Sistemos naudotojas atleidžiamas nuo mokėjimo už nuolatinius perdavimo pajėgumus, kai ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 dienų per metus.
Esminiai „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimai:
 • Balansavimo atsakomybės perleidimas kitam sistemos naudotojui.
 • Neutralumo mokesčio apskaičiavimas bei taikymas.
 • Vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų, abi dujų pirkimo-pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (angl. trade notification).
 • Sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios dienos produkto“).
Naujos Taisyklių redakcijos bus taikomos nuo 2022 m. kovo 1 d.
 
Į viršų