2020.06.09
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2020–2029 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas
 
„Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros planą.
 
Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių gamtinių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, bei plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.
 
Taip pat tinklo plėtros plane numatytos pagrindinės perdavimo sistemos vystymo kryptys, tarp jų – dėmesys inovacijoms ir žaliosios energetikos plėtrai.
 
2020–2029 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos strateginius dujų infrastruktūros projektus:
 
  • iki 2021 metų pabaigos kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi numatoma pastatyti dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą,
  • kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi planuojama įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Projekto tikslas - užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją ir bendros rinkos funkcionavimą. Projektą užbaigti planuojama 2023 m. pabaigoje.
 
Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros plane numatytos ir perdavimo sistemos plėtros, atstatymo bei modernizavimo investicijos, leisiančios padidinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą. Ženkli dalis šių investicijų finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Pasibaigus viešajai konsultacijai dėl plėtros plano projekto, gauti pasiūlymai ir pastabos bus įvertinti, ir patikslintas plėtros planas bus pateiktas derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
 
Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2020 m. birželio 23 d. adresu info@ambergrid.lt arba Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.
 
AB „Amber Grid“ parengtą ir viešai konsultacijai teikiamą 2020–2029 m. tinklo plėtros planą galima atsisiųsti iš čia
Į viršų