Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2022.05.31
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2022–2031 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas
 
„Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros planą. Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių gamtinių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.
 
Taip pat tinklo plėtros plane numatytos pagrindinės perdavimo sistemos vystymo kryptys, tarp jų – ypatingas dėmesys inovacijoms, žaliosios energetikos plėtrai (biodujų gamintojų prijungimas, esamos sistemos pritaikymas „žalio“ vandenilio tiekimui).
 
2022–2031 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos svarbius dujų infrastruktūros projektus:
  • kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi planuojama įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Projekto tikslas - užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją ir bendros rinkos funkcionavimą. Projektą užbaigti planuojama 2023 m. antroje pusėje.
  • 2022–2025 m. numatoma įgyvendinti bandomąjį pilotinį projektą, kuriuo bus siekiama nustatyti, kaip esamą dujų sistemą pritaikyti žaliojo vandenilio transportavimui. Nuo 2026 m. numatoma palaipsniui pritaikyti dujų perdavimo sistemos infrastruktūrą vandenilio ir metano mišinio transportavimui. Sėkmingai įgyvendinus šią priemonę, 2030 m. bus sudarytos galimybės į esamą dujų transportavimo sistemą įleisti iki 10 proc. žaliojo vandenilio dujų, pakeičiant jomis gamtines dujas. 
Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros plane numatytos ir perdavimo sistemos plėtros, atstatymo bei modernizavimo investicijos, leisiančios padidinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą. Dalis šių investicijų finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Pasibaigus viešajai konsultacijai dėl plėtros plano projekto, gauti pasiūlymai ir pastabos bus įvertinti, ir patikslintas plėtros planas bus pateiktas derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.
 
Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2022 m. birželio 13 d. adresu info@ambergrid.lt.
 
„Amber Grid“ parengtą ir viešai konsultacijai teikiamą 2022–2031 m. tinklo plėtros planą galima atsisiųsti iš čia
 
 
Į viršų