Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2014.11.21
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2014–2023 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas

AB „Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą.

Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių gamtinių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką.

2014–2023 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos strateginius dujų infrastruktūros projektus:

  • iki 2015 metų pabaigos numatoma užbaigti šiuo metu vykdomą dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektą, kuris buvo inicijuotas siekiant sukurti pakankamus pajėgumus transportuoti dujas iš SGD terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis, taip sukuriant galimybes Baltijos šalių rinkos dalyviams diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, padidinti perdavimo sistemos patikimumą ir rinkos konkurencingumą,
  • iki 2019 metų pabaigos kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi numatoma pastatyti dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą,
  • iki 2020 metų kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi planuojama įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Šiuo projektų siekiama sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai, užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą.

Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros plane numatytos ir perdavimo sistemos atstatymo bei modernizavimo investicijos, leisiančios užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą.

Pasibaigus viešajai konsultacijai dėl plėtros plano projekto, gauti suinteresuotų asmenų pasiūlymai ir pastabos bus įvertinti, ir patikslintas plėtros planas bus pateiktas derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

AB „Amber Grid“ parengtas 2014–2023 m. tinklo plėtros planas paskelbtas bendrovės interneto puslapyje www.ambergrid.lt
 

Į viršų