Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
12 2012.11
AB „Lietuvos dujos“ valdyba patvirtino gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2013 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos nustatomos metams, o tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus. Vykdydama įstatymo nuostatas, AB „Lietuvos dujos“ valdyba 2012 m. lapkričio 9 d. protokolu Nr. 9 patvirtino gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2013 m. sausio 1 d. Valdybos sprendimu patvirtintos kainos ir tarifai yra pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) patikrinti.

25 2012.10
Pakoreguotos gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinės ribos, nustatytas SGDT priedas

Šiandien, 2012 m. spalio 25 d., Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatė pakoreguotas AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas, galiosiančias 2013 metais ir pritarė AB „Lietuvos dujos“ pakoreguotai ilgalaikei 2009–2013 m. perdavimo ir skirstymo veiklų investicijų programai.

05 2012.10
Kainų komisija penktadienį suderino dalį AB „Lietuvos dujos“ pertvarkymui reikalingų investicijų

Pagal teisės aktų reikalavimus AB „Lietuvos dujos“ privalo ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, o ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti gamtinių dujų skirstymo veiklą.

02 2012.07
Pasirašyta sutartis dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių studijos

GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Lietuvos dujos“ pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia bendrove „ILF Consulting Engineers Polska Sp. z. o. o“ dėl dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybių studijos parengimo.

Galimybių studija turėtų būti parengta 2013 metų pirmą ketvirtį. Studijos rezultatai bus pagrindas tolesniems veiksmams dėl šio projekto įgyvendinimo.

31 2012.05
AB „Lietuvos dujos“ pasirinktų veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų aprašymas pateiktas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Šiandien, 2012 m. gegužės 31 d., AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei įgyvendindama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus, pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pasirinktų gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo ir skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su atskyrimo veiksmų planais, kuriuose numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą ir iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą.

Į viršų