Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
31 2013.10
AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio rezultatai

AB „Amber Grid“ buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Pilna apimtimi AB „Amber Grid“ veiklą pradėjo vykdyti nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, bendrovė skelbia 2013 m. III ketvirčio rezultatus. AB „Amber Grid“ sutrumpinta finansinė ataskaita parengta pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, tačiau ataskaita nėra audituota.

20 2013.06
Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas baigtas 7 mėn. anksčiau nei planuota

Pagrindinis vykdyto projekto tikslas buvo dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas, užtikrinant dujų tiekimo saugumą regione ir didesnę Baltijos šalių dujų sistemų tarpusavio integraciją. Baigus projektą, tarpvalstybinės dujotiekių jungties pajėgumai iš Lietuvos į Latvijos pusę padidėjo iki 6,48 mln. kub. m/parą, o iš Latvijos į Lietuvą – iki 6,24 mln. kub. m/parą.

11 2013.06
Įvyko pirmasis AB „Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas

Šiandien, 2013 m. birželio 11 d., įvyko pirmasis AB „Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris išrinko AB „Amber Grid“ valdybą: dr. Rainer Link, „E.ON Global Commodities SE“ Eseno padalinio direktorių valdybos narys, „E.ON Ruhrgas International GmbH“ direktorių valdybos narys, Mario Nullmeier, „E.ON Global Commodities SE“ Atstovybės Baltijos šalyse vadovas, dr. Aleksandr Frolov, OAO „Gazprom“ valdybos bendradarbiavimui su NVS ir Baltijos šalimis skyriaus viršininkas, Nikolay Vasilyev, OAO „Gazprom“ Turto valdymo ir korporatyvinių ryšių departamento Korporatyvinės kontrolės valdybos viršininkas, ir dr. Aleksandras Spruogis, Lietuvos Respublikos energetikos viceministras.

11 2013.06
AB „Lietuvos dujos“ akcininkai patvirtino AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas

Šiandien, 2013 m. birželio 11 d., įvyko neeilinis visuotinis AB „Lietuvos dujos“ akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas ir nusprendė jose numatytomis sąlygomis nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti jos dalį (AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą) bei šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurti naują bendrovę AB „Amber Grid“.

Viena iš bendrovės akcininkių OAO „Gazprom“ priimdama sprendimą balsavo „už“ su išlyga.

30 2013.05
Konsoliduoti neaudituoti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pirmojo ketvirčio rezultatai

AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotos neaudituotos pardavimo pajamos 2013 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 7% ir sudarė 651,7 mln. Lt, 2012 m. pirmąjį ketvirtį atitinkamai – 699,2 mln. Lt. Pajamų sumažėjimą nulėmė mažesni parduotų ir transportuotų dujų kiekiai.
 

Į viršų