Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
28 2015.12
AB „Amber Grid“ ir VAB „Gazprom“ pasirašė naują ilgalaikę gamtinių dujų transportavimo per Lietuvos Respubliką į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį sutartį

2015 m. gruodžio 24 d. AB „Amber Grid“ ir VAB „Gazprom“ pasirašė naują ilgalaikę gamtinių dujų perdavimo transportavimo per Lietuvos Respubliką į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį sutartį 10 metų laikotarpiui – nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

22 2015.12
AB „Amber Grid“ valdyba nustatė trinares 2016 metų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

Siekiant didinti patiriamų perdavimo paslaugų sąnaudų, gaunamos naudos ir apmokėjimo už paslaugas sąsajumą bei atsižvelgiant į tai, kad pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. gruodžio 17 d. pakeistą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką atsirado galimybė taikyti trinarę perdavimo paslaugų kainą, nustatant ir kainą už vartojimo pajėgumus.

25 2015.11
Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2015 m. lapkričio 25 d. patvirtino AB „Amber Grid“ Valdybos 2015 m. lapkričio 19 d. protokolu Nr. 13 nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2016 m. sausio 1 d.

18 2015.11
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. 9 mėn. veiklos rezultatus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. 9 mėn. veiklos neaudituotus rezultatus.

06 2015.11
AB „Amber Grid“ valdys kontrolinį gamtinių dujų biržos GET Baltic akcijų paketą

Siekdama strateginio tikslo – sukurti geresnes sąlygas regiono dujų rinkai vystytis, 2015 m. lapkričio 6 d. AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigijo 34 % UAB GET Baltic akcijų paketą. Sandorio vertė siekia 130 832 Eur.

 

1 2 3 4 5
Į viršų