Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Visuose sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose AB „Amber Grid“ siūlo ilgalaikius, nuo 1 metų trukmės imtinai, ir trumpalaikius, iki 1 metų trukmės, nuolatinius bei pertraukiamuosius pajėgumus.

Visuose įleidimo ir išleidimo taškuose AB „Amber Grid“ siūlo šiuos standartinius pajėgumų produktus:

  • metų;
  • ketvirčio;
  • mėnesio;
  • paros;
  • einamosios paros.

Jei paskirstant tam tikros trukmės nuolatinius pajėgumus paklausa pajėgumams viršija pasiūlą (pajėgumų poreikis didesnis nei laisvi techniniai pajėgumai), PSO sistemos naudotojams pasiūlo pertraukiamuosius šios trukmės pajėgumus.

Pajėgumai gali būti užsakomi ir patvirtinami naudojantis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau - EPPS) arba raštu.

Užsakymai ilgalaikiams pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip likus 21 kalendorinei dienai iki naudojimosi pajėgumais pradžios ir ne anksčiau kaip likus 6 mėn. iki naudojimosi pajėgumais periodo pradžios. Užsakymai ilgalaikiams pajėgumams raštu priimami ne anksčiau kaip likus 6 mėn. iki naudojimosi pajėgumais periodo pradžios ir ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki užsakymų ilgalaikiams pajėgumams per EPPS pateikimo termino. Tuo atveju, jei ilgalaikių pajėgumų paklausa viršija techninius pajėgumus, ilgalaikiai pajėgumai paskirstomi naudojant proporcingumo (pro rata) principą. Tai yra, kuomet neužtenka laisvų techninių pajėgumų sistemos naudotojų poreikiui tenkinti, pajėgumai konkrečiam sistemos naudotojui paskirstomi proporcingai sistemos naudotojų prašomų pajėgumų kiekiui. Todėl sistemos naudotojui paskirstomas pajėgumų kiekis yra lygus jo užsakytų tame taške pajėgumų kiekio ir visų sistemos naudotojų tame taške užsakyto bendro pajėgumų kiekio santykiui, padaugintam iš PSO turimų laisvų pajėgumų kiekio.

Užsakymai ketvirčio pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 13.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodo pradžios. Užsakymai ketvirčio pajėgumams raštu priimami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi pajėgumai, pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodo pradžios.

Užsakymai mėnesio pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 13.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi mėnesio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki ketvirčio, kurio dujų mėnesio pajėgumai yra užsakomi, pradžios. Užsakymai mėnesio pajėgumams raštu priimami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi pajėgumai, pradžios ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki ketvirčio, kurio dujų mėnesio pajėgumai yra užsakomi, pradžios.

Užsakymai paros pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 15.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mėnesio, kurio dujų paros pajėgumai yra užsakomi, pradžios. Užsakymai paros pajėgumams raštu priimami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki periodo, kuriam užsakomi pajėgumai, pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mėnesio, kurio dujų paros pajėgumai yra užsakomi, pradžios.


Einamosios paros pajėgumai užsakomi per kiekio paraiškų teikimo procedūrą.

Trumpalaikiai pajėgumai paskirstomi taikant „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą. „Pirmas atėjai, pirmas gavai“ principas taikomas tik tuomet, kai sistemoje nėra sutartinės perkrovos. Esant sutartinei perkrovai sistemoje ar situacijai, kai tuo pačiu laiku gaunamas ne vienas užsakymas, PSO negali patenkinti sistemos naudotojų prašymų, likę po „pirmas atėjai, pirmas gavai“ procedūros taikymo pajėgumai sistemos naudotojams yra paskirstomi proporcingai prašomiems pajėgumų kiekiams.
 

Norėdami pateikti kiekio paraiškas Santaka DAS taške prašome užpildyti šią formą ir pateikti elektroniniu paštu nominations@ambergrid.lt

 

 

2022/2023 dujų metams Kiemėnų DAS įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumai bus siūlomi kaip susietieji pajėgumai ir skirstomi Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus AS „Conexus Baltic Grid“ valdomojoje elektroninėje pajėgumų užsakymo platformoje: https://platform.conexus.lv/sign-in.

 
2022/2023 dujų metų Kiemėnų DAS pajėgumų paskirstymo kalendorių galite atsisiųsti čia.
 
Į viršų