Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1802 suderino naujas AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles, kurios įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. O3E-263 suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles (Taisyklės.pdf).   

Gamtinių dujų rinkos dalyviai kiekvieną balansavimo laikotarpį (parą) privalo subalansuoti į perdavimo sistemą patiekiamų ir iš perdavimo sistemos išimamų dujų kiekius. Rinkos dalyviui, dalyvaujančiam perdavimo sistemos balansavime, nesubalansavus dujų kiekių, jis perdavimo sistemos operatoriui moka disbalanso mokestį, jeigu rinkos dalyvis, dalyvaujantis perdavimo sistemos balansavime, sukėlė dujų trūkumą perdavimo sistemoje, arba perdavimo sistemos operatorius moka jam disbalanso mokestį, jeigu rinkos dalyvis, dalyvaujantis perdavimo sistemos balansavime, sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje, taikydamas balansavimo kainas.

Ribinė pirkimo kaina yra didesnė dujų kaina per balansavimo laikotarpį tarp (1) didžiausios dujų kainos, už kurią perdavimo sistemos operatorius per balansavimo laikotarpį nupirko ir (ar) pardavė dujas prekybos platformoje (biržoje) Lietuvos virtualiame prekybos taške ir (2) vidutinės svertinės prekybos platformoje (biržoje) Lietuvos virtualiame prekybos taške suprekiautų dujų kainos per balansavimo laikotarpį, kurią skelbia prekybos platformos operatoriaus, padidintos 10 proc.

Ribinė pardavimo kaina - mažesnė dujų kaina per balansavimo laikotarpį tarp (1) mažiausios dujų kainos, už kurią perdavimo sistemos operatorius per balansavimo laikotarpį nupirko ir (ar) pardavė dujas prekybos platformoje (biržoje) Lietuvos virtualiame prekybos taške, ir (2) vidutinės svertinės prekybos platformoje (biržoje) Lietuvos virtualiame prekybos taške suprekiautų dujų kainos per balansavimo laikotarpį, kurią skelbia prekybos platformos operatorius, sumažintos 10 proc.

Skaičiuojant ribinę pirkimo ir ribinę pardavimo kainas yra naudojami tik einamosios paros (angl. within day) ir kitos dienos (angl. day ahead) trumpalaikiai standartizuoti gamtinių dujų produktai.

Tuo atveju, jeigu rinkos dalyviai sukelia disbalansą ir perdavimo sistemos operatoriui neužtenka turimų dujų išteklių užtikrinti tinkamą dujų perdavimo sistemos veikimą, perdavimo sistemos operatorius įsigyja / parduoda dujas gamtinių dujų biržoje ir / ar pagal dvišales sutartis. Perdavimo sistemos operatorius prekybą balansavimo dujomis gamtinių dujų biržoje vykdo pagal Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento nuostatas.

Vadovaujantis AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, informacija apie sistemos naudotojų padėtį balansavimo atžvilgiu pateikiama individualiai kiekvienam Sistemos naudotojui sukurtoje balansavimo paskyroje.

 

Į viršų