Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2021-09-18

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -80.662.779
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -17.919.701

*Duomenys preliminarūs

Į viršų