Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2022-07-02

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh 709.459
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -12.398.692

*Duomenys preliminarūs

Į viršų