Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2019-10-20

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -42.467.625
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh 0

*Duomenys preliminarūs

Į viršų