Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2022-01-27

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -30.850.209
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -24.437.893

*Duomenys preliminarūs

Į viršų