Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2020-09-30

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -116.115.202
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -28.193.190

*Duomenys preliminarūs

Į viršų