Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2020-07-15

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -71.227.903
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -52.568.409

*Duomenys preliminarūs

Į viršų