Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2020-04-05

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -3.334.635
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh 0

*Duomenys preliminarūs

Į viršų