Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2021-01-28

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -31.987.583
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -1.840.121

*Duomenys preliminarūs

Į viršų