Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Sistemos naudotojas, sudaręs su AB „Amber Grid“ Gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį ir norintis naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema, turi būti susipažinęs su Naudojimosi elektronine pajėgumų užsakymo sistema taisyklėmis pasirašyti Sutartį dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema. Pasirašęs sutartį sistemos naudotojas elektroninėje sistemoje gali užsisakyti pajėgumus, teikti kiekio paraiškas, matyti pajėgumų užsakymo istoriją bei dujų kokybės parametrus, peržiūrėti ir atsispausdinti pajėgumų užsakymo suvestines bei matyti visą su perdavimo sistemos balansavimu bei antrine pajėgumų rinka susijusią informaciją.

 

 

Individuali erdvė

Į viršų