Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Pagal Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“ vykdo Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšų administratoriaus funkcijas.

SGDT lėšų administravimas vykdomas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 su vėlesniais pakeitimais patvirtintu Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašu.

Vykdant šio aprašo nuostatas skelbiami šie duomenys:

  1. SGDT lėšų įplaukų prognozė 2020 m.
  2. SGDT lėšų įplaukų prognozė 2021 m.
  3. Informacija apie 2020 m. surinktų SGDT lėšų paskirstymo proporcijas
  4. Informacija apie 2021 m. surinktų SGDT lėšų paskirstymo proporcijas
  5. SGDT lėšų administravimo sąnaudos 2021 m.
  6. Apibendrinta informacija apie SGDT lėšas 2021 m.

Surinktos ir neišmokėtos SGDT lėšos laikomos OP Corporate Bank plc Lietuvos filialo (banko ilgalaikis reitingas AA- pagal Standard & Poor's reitingų agentūrą) sąskaitose.

 

Į viršų