Pagal Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“ vykdo Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšų administratoriaus funkcijas.

SGDT lėšų administravimas vykdomas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 su vėlesniais pakeitimais patvirtintu Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašu.

Vykdant šio aprašo nuostatas skelbiami šie duomenys:

  1. SGDT lėšų įplaukų prognozė 2020 m.
  2. SGDT lėšų įplaukų prognozė 2019 m.
  3. Informacija apie 2020 m. surinktų SGDT lėšų paskirstymo proporcijas
  4. Informacija apie 2019 m. surinktų SGDT lėšų paskirstymo proporcijas
  5. SGDT lėšų administravimo sąnaudos 2020 m.
  6. Apibendrinta informacija apie SGDT lėšas 2020 m.

Surinktos ir neišmokėtos SGDT lėšos laikomos OP Corporate Bank plc Lietuvos filialo (banko ilgalaikis reitingas AA- pagal Standard & Poor's reitingų agentūrą) sąskaitose.

 

Į viršų